MENIGHEDSRÅDSVALG

Menighedsrådsvalg - 2024

ORIENTERINGS- OG MENIGHEDSMØDE

Orienteringsmødet blev afholdt tirsdag d. 14. maj 2024 over hele landet. På mødet orienterede menighedsrådet om sit arbejde, kommende opgaver, antallet af kandidater, der skal vælges, rammerne for valgforsamlingen samt muligheden for at udløse et afstemningsvalg. Det blev også drøftet, hvem der ønskede at være kandidater til det nye menighedsråd. Orienteringsmødet blev afholdt sammen med det årlige menighedsmøde.

VALGFORSAMLING

Mødet hvor kandidater til menighedsrådet opstilles, præsenterer sig og vælges ved skriftlig, hemmelig afstemning. Resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Forud for afstemningen skal der være mulighed for debat mellem kandidaterne. Valgforsamlingen afholdes over hele landet tirsdag d. 17. september 2024.

Ved at møde op til valgforsamlingen i Elsted Sognegård tirsdag d. 17. september, er du med til at vælge retningen for Elsted Kirkes arbejde.

AFSTEMNINGSVALG

Afstemningsvalg var tidligere hovedreglen ved menighedsrådsvalget, men det er det ikke længere. I dag er hovedreglen, at medlemmer af menighedsrådet vælges på en valgforsamling. Der kan dog udløses et afstemningsvalg efter valgforsamlingen ved at et folkekirkemedlem indleverer en kandidatliste senest 4 uger efter valgforsamlingen. Afstemningsvalget skal i så fald afholdes tirsdag d. 19. november 2024.

ANTAL AF MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Et menighedsråd vil dog altid have mindst fem medlemmer. Antallet af valgte medlemmer i menighedsrådet fastsættes efter antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. For at kunne stille op til menighedsrådet, dvs. være valgbar, skal man opfylde betingelserne beskrevet under “Valgret”.
Elsted Menighedsråd skal ved valget i 2024 bestå af otte valgte medlemmer. Hertil kommer to fødte medlemmer, som er sognets præster. Født medlem vil sige, at man ikke vælges, men automatisk sidder med i rådet.

VALGRET

Det er et forhold, at et medlem af folkekirken kan stemme til menighedsrådsvalget. Alle folkekirkemedlemmer, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft bopæl i Danmark et år forud for valgforsamlingsdagen har udgangspunkt valgret til valgforsamlingen.

MENIGHEDSRÅDETS ROLLE OG OPGAVER

Menighedsrådet er kirkens ledelse med både kirkelige og administrative opgaver – og opgaverne spænder vidt: Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter babysalmesang, foredrag, børne- og ungdomsaktiviteter, besøgstjeneste og har derfor stor indflydelse på livet og aktivitetsniveauet i kirken. Det er også menighedsrådet (som I samråd med præsterne) fastlægger gudstjenesterne.
Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygning og inventar.
Og meningen med det hele? At menighedsrådet skaber gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

VALGBESTYRELSEN

Tre menighedsrådsmedlemmer, der er valgt til at forberede og lede valget.

Kirkeministeriet

Link til Kirkeministeriet

Menighedsråd

Link til Menighedsråd

Menighedsrådsvalg

Link til Menighedsrådsvalg