TAKSTER OG VEDTÆGTER

Takster og vedtægter

Kirkegårdstakster
Folder med kirkegårdstakster gældende fra 1. januar 2024 kan downloades nedenfor

Har du brug for at få nærmere afklaring omkring taksterne, kontakt venligst graverkontoret.

 

Ordensbestemmelser for kirkegården (jf. kirkegårdens vedtægter § 30)

 1.  Kirkegården er åben døgnet rundt.
 2.  Kirkegården er et indviet sted, der skal være orden og fred.
 3.  Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården må kun finde sted indenfor normal arbejdstid.
 4.  Intet arbejde må udføres på kirkegården og gravsteder i gudstjenestetiden.
 5.  Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes på plads.
 6.  Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
 7.  Kirkegårdens låger skal holdes lukket.
 8.  Færdsel udenfor kirkegårdens gange ikke tilladt undtaget urnegravsteder.
 9.  Hunde skal være i snor.
 10.  Cykling på kirkegården ikke tilladt.
 11.  Kørsel med motorkøretøj forbudt særlig tilladelse til rustvogn og handicapbiler.
 12.  Nummerpæle på gravsteder må ikke fjernes eller flyttes.
 13.  Ukrudtsbekæmpelse med kemiske midler ikke tilladt.
 14.  Der må ikke anvendes plastic eller lignende materiale som underlag for ral på gravsteder.
 15.  Bænke på gravsteder ikke tilladt.
 16.  Der må ikke beplantes på urnegravpladser.
 17.  Der må kun anbringes buketter ved monumentet på de anonymes gravplads.
 18.  Der må kun anvendes miljø urner på Elsted Kirkegård.
 19.  Børn kun ifølge med voksne.
 20.  Ingen redskaber, blomsterbægre eller lign. på skovkirkegården.
 21.  Ingen stenfigurer over 30 cm.

Links til downloads:

Prislistefolder 2024 Kirkegårdens vedtægter