KUNST I SOGNEGÅRDEN

Kunst i Sognegården

Fra 1. januar 2018 holdes ferniseringer og udstillinger i Elsted sognegård under navnet “Kunst i Sognegården”. Ferniseringerne vil som regel ligge på søndage lige efter gudstjenesten, og udstillingerne vil være åbne, når der er nogen i sognegården – bortset fra i undervisningssituationer, ved begravelseskaffe og andre aktiviteter. Kontakt evt. kordegnen på tlf. 40 12 10 65 (mandag – fredag 10 – 13) herom.

Bag “Kunst i Sognegården” står en flok frivillige, som efter aftale med Elsted menigedsråd sørger for at booke kunstnere, hjælpe med ophængning og nedtagning osv.

Ønsker du at udstille?

Send en mail om en evt. udstilling til elsted.sogn@km.dk. Der kan ikke forventes svar.