VEJKIRKE

Vejkirke

Elsted Kirke er en del af vejkirkeordningen, og kirken er derfor åben for besøgende mandag – torsdag kl. 9.00-15.30, fredag kl. 9.00-15.00 samt søndag kl. 12.00-16.00.

 

Der findes cykelpumper på kirkegårdens toiletter ved kapellet.

Baggrund

Begrebet vejkirke stammer oprindeligt fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden. Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag, eller når man besøger ens kære på kirkegården. Dette gælder også, selv om kirken ikke ligger ved befærdede veje. Derfor taler man om »Vejkirker og andre åbne kirker«.

Kirkefondet udarbejde hvert år en fælles folder, hvor der fortælles om, hvornår vejkirkerne er åbne, hvad de byder på af seværdigheder, om mulighed for rundvisning og orientering osv.  Ved at være med i brochuren »Vejkirker og andre åbne kirker« når man ud til et stort geografisk område, da brochurerne sendes ud til turistbureauer, biblioteker, campingpladser m.fl.

Folk vil gerne planlægge ture på forhånd, og derfor er det en stor fordel for dem, at de kan orientere sig, og få brochuren på f.eks. deres eget lokale bibliotek.

Du kan læse mere om vejkirkerne på kirkefondets hjemmeside www.kirkefondet.dk eller i deres brochure, som du kan downloade nedenfor

Vejkirker jylland 2024

Læs mere