BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE

Begravelse / Bisættelse

Anmodning om begravelse / ligbrænding sker digitalt via www.borger.dk, hvor pårørende med NemId selv sender anmodningen eller giver fuldmagt hertil til bedemand.

Dødsfaldet skal anmeldes til kordegnekontoret. Normalt kontakter de efterladte en bedemand, der i så fald påtager sig at ordne alt praktisk vedrørende begravelsen/ bisættelsen, herunder at træffe de nødvendige aftaler med kirkegården, kordegnekontoret og den præst, der eventuelt skal medvirke. Når de nødvendige aftaler er truffet, mødes de pårørende med præsten til en samtale.

 

Ved begravelsen / bisættelsen synges efter Den Danske Salmebog eller tillæg hertil.
De efterladte kan selv vælge, om handlingen skal foregå fra kirken eller fra kapellet. Var afdøde udmeldt af folkekirken, tages det normalt som udtryk for et ønske om, at der ikke skal medvirke en præst.

 

Man er i øvrigt velkommen til at kontakte kordegnekontoret eller en af sognets præster for videre vejledning.

Aalborg/Aarhus/Viborg stifters juridiske afdeling har lavet en folder med praktiske informationer om, hvad der sker, når et menneske dør. Folderen berører emner som  begravelsesform, begravelsestidspunkt, de økonomiske aspekter og selve højtideligheden. Du kan downloade folderen herunder:

Sognegården

Brug af sognegården:
Sognegårdens vedtægter og husregler kan du downloade nedenfor. Heri finder ud bl.a. regler og priser for leje af sognegården.


Har du spørgsmål ifm. leje af sognegården m.m., kan du altid kontakte kordegnekontoret på tlf.40 12 10 65 eller pr. mail: elsted.sogn@km.dk

Nyttige links:

Dødsfald

Du finder oplysning om anmeldelse af dødsfald og begravelse på Kirkeministeriets borgerportal og på

Når et menneske dør

Praktisk information til de pårørende

Sognegården

Sognegårdens vedtægter og husregler kan du downloade nedenfor