ATTESTER

Attester

Attester rekvireres ved personligt fremmøde på kordegnekontoret efter aftale eller ved bestilling via www.borger.dk ved brug af MitId

Du kan rekvirere følgende attester - vær dog opmærksom på betingelserne for udstedelsen af de enkelte attester. Læs mere på Attester (borger.dk):

  • Personattest
  • Personattest (dansk/engelsk)
  • Fødsels- og Dåbsattest
  • Fødsels- og Dåbsattest (dansk/engelsk)
  • Vielsesattest
  • Vielsesattest (dansk/engelsk)

Du kan også bestille attester på dine børn under 18 år. Dette kræver, at barnet er berettiget til attesten.

Levering

Du har mulighed for at få din attest leveret på følgende måder:

  • Digital post (e-Boks). Attesten, som du modtager digitalt, er digitalt signeret. Det vil sige, at attesten er signeret med Kirkeministeriets digitale signatur. En digital signatur er en form for elektronisk, krypteret stempel og bekræfter, at attesten kommer fra Kirkeministeriet som myndighed og ikke er blevet ændret. Du kan se signaturen, når du åbner attesten i Adobe Acrobat Reader.
  • Brevforsendelse. Attesten vil blive afsendt med post til din folkeregisteradresse eller den adresse, du oplyser i din bestilling af attesten. Attesten bliver sendt indenfor 5-7 hverdage efter din ansøgning. Modtager du ikke din attest, kan du kontakte den myndighed, der er oplyst i din kvittering for bestilling.
  • Afhentning på et kirkekontor. Du kan bestille en attest til afhentning på kirkekontoret i dit bopælssogn. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation. På sogn.dk kan du se, hvilket sogn, du tilhører.


Du kan også henvende dig på et kirkekontor for at få udstedt en ny attest uden at have bestilt attesten digitalt. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation.

Nyttige links :

Link til Personregistering

Link til Sogn.dk

Link til Borger.dk