HØJSKOLEFORENINGEN

Højskoleforeningen 8520 og omegn

Formål:

PROGRAM 2024/2025

Det er foreningens 25. sæson, vi nu taget hul på, og som det har været tilfældet gennem alle årene, har vi i bestyrelsen søgt at fastholde traditionen med en blandet buket af emner, der fra forskellige vinkler kan gøre os lidt klogere på den verden og det samfund, vi er en del af.

Vi afventer 25. sæsons program som kommer snarest. 

Medlemsskab:

Et medlemskab koster 150 kr. pr. person og løber fra august til august- Ikke-medlemmer kan deltage i det enkelte arrangement for 50 kr. Man kan melde sig ind ved henvendelse til foreningens kasserer, Peter Trier, petertrie@gmail.com eller 21757147.
Medlemskab fornyes ved indbetaling af kontingent til foreningens konto 2267-8478122625 eller med MobilPay til 56725. Husk at angive navn.

Mødegange