FØDSEL

Fødsel

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kordegnen for Elsted Kirke.

Registrering og anmeldelse af faderskab:

Du finder oplysning om registrering af et barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på www.familieretshuset.dk og på www.personregistrering.dk.
Fra www.borger.dk kan I digitalt sende Omsorgs- og ansvarserklæring, hvis I begge har NemID eller I kan udskrive blanketten.

Nyttige links: