KIRKEBIL

Kirkebil

Til alle gudstjenester, arrangementer og møder i Elsted kirke og sognegård kan man få kirkebil. Du kan kontakte kordegnen for nærmere information på tlf.40 12 10 65 eller på sognets mail elsted.sogn@km.dk