KALKMALERIER

Altersølv og kalkmalerier

Da Elsted Kirke blev restaureret i 1942 fandt man fragmenter af kalkmaleri fra ca. 1275. Det, der kunne ses, forestiller Maria himmelkroning. Dette motivs popularitet hænger sammen med den høviske kulturs opblomstring i hele Europa. Troubadurenes sang om tabt kærlighed og skønne møer breder sig.

Billedet i Elsted er det tidligst bevarede billede af dette motiv i Danmark. Vi ser jomfru Maria siddende ved Jesu venstre side iført en kjole. Hun har hovedet på skrå over imod ham. Kristus holder en elegant krone over hendes hoved, og over dem svæver to engle med røgelseskar. Det kokette og høviske skal også ses i sammenhæng med, at Maria i middelalderen er symbol på kirken og der bag ved den tanke ligger forestillinger med rod i højsangen om kirken som Kristi brud.

I korets buer ser man de for egnen så populære enkle udsmykninger i mønje, blåsort og rødt. De er fra ca. 1500.

Du kan læse Nationalmuseets rapport om kirken og dens kalkmalerier nedenfor.

Elsted Kirke kalkmalerier

Læs mere