KIRKENS HISTORIE

Kirkens historie

1200-tallet:

Elsted kirke blev bygget i samme periode som alle de andre kirker langs Egådalen i begyndelsen af 1200-tallet. Den er som de – typisk og samtidig enestående. Kirken udmærker sig også ved sin beliggenhed, højt i landskabet, men har aldrig gjort sig bemærket ved sin størrelse eller udsmykning. Den er ganske fattig og prunkløs, men skøn, fordi den har en fuldkommen dimension, bygget som den er med kvadratet som gennemgående faktor. Mange mener, at korvæggen i Elsted er en af de allersmukkeste middelaldervægge i Danmark.
Kirken har bevaret sin gamle døbefont, som blev lavet til kirken, da den blev bygget. Den passer sammen med de to granittympanoner, der er sat ind i korbuen, men i øvrigt behøver man ikke at spekulere på, hvorledes de tænkte dengang.
Man kan forholde sig til den smukke kirke, som den er med det noget senere våbenhus og det simple styltetårn, der kun kendes i Østjylland. Her på de fede østjyske jorde kunne man snildt nøjes med enkle løsninger. Det gjorde det nemt for menighedsrådet, da kirken skulle restaureres. Der var ikke så meget arvesølv at tage hensyn til. Alt, hvad der var i kirken, var fra absolut nyere tid.

Restaureringen anno 1995:

Restaureringen af Elsted kirke, som sluttede i 1995, har givet sognet en poetisk let og lys kirke. Især har Inger og Johannes Exner arbejdet med lysforholdene, hvilket man også gjorde for 800 år siden, da kirken blev bygget. Dertil kommer en farvesammensætning, som hele tiden er blevet prøvet af netop på det skiftende lys i rummet.

Jens Urup har skabt et loft som en violet aftenhimmel, og Bent Exners altervæg kan i sin poetiske udformning tolkes i det uendelige. Som prikken over i’et har Frobenius bygget et vidunderligt orgel på 16 stemmer, som giver dybde og baggrund for salmesangen og bibellæsningen.

Elsted kirke er i sin alderdom blevet underfuldt smuk, netop som en kirke skal være, når man betænker, at netop her tilbringer vi mennesker nogle af de vigtigste stunder i vort liv.

Annelise Søndengaard

Restaureringen anno 2017:

I 2017 trængte kirken atter til en opfriskning, og menighedsrådet blev derfor sat på arbejde.

I mere end 800 år har Elsted Kirke ligget på sin bakketop og med sine hvide vægge været vartegn for Elsted Sogn. Menighedsrådet har til opgave at sørge for, at kirken har det godt, og der bliver derfor holdt kirkesyn hvert år, og hvert 4. år kommer provsten med sine fagfolk og går kirken efter i sømmene. Konklusionen blev, at der var tre ting, som skulle ordnes. For det første tårnet – træværket var faretruende slidt. For det andet korets ene væg – der var revner i væggen, der medførte fare for udskridning. For det tredje trængte kirkerummet og dets kalkmalerier til at blive malet.

Fordi kirken er et gammelt rum, gælder der særlige regler for restaurering og maling. Det er en opgave for Nationalmuseet, og det er en opgave, som kræver talent, tålmodighed og tid. Kirken var derfor lukket fra d. 6. juni 2017 og frem til d. 1. november 2017. Kirken blev genåbnet Allehelgensdag søndag d. 5. november 2017 ved Esben Thusgård, der er provst i Århus Nordre Provsti. Efter gudstjenesten var der reception i sognegården, hvor næstformand Søren Kæmpe og sognepræst Iben Vinther Nordestgaard holdt taler, som I kan læse nedenfor. Ligeledes kan du læse “Kirkeværgens klagesang”, som sognets to præster har digtet til lejligheden.

Tale ved Søren Kæmpe

 1 file(s)  110.07 KB

Tale ved Iben Vinther Nordestgaard

1 file(s)  132.04 KB

Kirkeværgens klagesang

 1 file(s)  151.73 KB