PRÆDIKESTOLEN

Prædikestolen

Stoleværk og alterskranke er fra 1888 og tegnet af Frmodt Clausen, som også omdannede prædikestolen. Der er sikkert blevet hjernet en del af de udsmykninger, som oprin delig har pyntet prædikestolen, der er fra 1639, - uden at det derfor kan ses, at den er fra den tid. Der er ikke meget tidlig barok tilbage på den. Den har haft en latinsk indskrift, hvoraf det fremgik, at den mægtige konge, Christian d. 4.'s egen livlæge dr. Fabricius påbød sognepræst Rasmus Sørensen Rytter at lade denne prædikestol udføre. Præsten skulle herefter slippe for 8 rigsdaler afgift, som han ellers skulle tilsende livlægen.