DÅB OG NAVNGIVNING

Navngivning og Dåb / Fremstilling

Navngivning:

Du finder oplysning om navngivning på Kirkeministeriets borgerportal og på www.borger.dk.
Du kan desuden finde oplysning om navne på www.familieretshuset.dk, hvor du blandt andet kan finde lister over godkendte drenge- og pigenavne.

Navngivningen skal finde sted senest 6 måneder efter barnets fødsel af hensyn til den offentlige registrering.

 Dåb:

Dåb foretages her i sognet normalt i søndagens gudstjeneste kl. 11.00. Aftale om dato træffes i god tid med kordegnekontoret. Vi plejer hos os at døbe op til 2 børn ved samme gudstjeneste. Dåben er placeret i begyndelsen af gudstjenesten, som varer ca. 5 kvarter.

Vi tilbyder som udgangspunkt en lørdagsdåb pr. måned, ring til kordegnekontoret på tlf. 40 12 10 65 for at høre nærmere.

Så snart forældrene har bestemt sig for barnets navn, har valgt hvem der skal bære barnet samt gjort aftale med fadderne, skal oplysningerne herom afleveres på kordegnekontoret.

Der skal være 2 til 5 faddere, de skal være døbt og kirkebogen beder om både deres navne og adresser. Herefter ringer forældrene til den præst, der skal medvirke ved gudstjenesten den pågældende søndag, så der med ham eller hende kan aftales et møde inden dåben. Dåbsritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog. Du kan læse mere om dåb her på folkekirkens hjemmeside.

Man er i øvrigt velkommen til at kontakte kordegnekontoret eller en af sognets præster for videre vejledning.

I folkekirken er der også mulighed for DropInDåb. Det kan du læse mere om her.

Fremstilling:

Er barnet blevet døbt hjemme eller på sygehuset, kan det senere ”fremstilles” ved en almindelig gudstjeneste i kirken.

Fremstillingen foregår som en dåb, bortset fra at man ikke døber barnet igen. Man fremviser det i menigheden som værende døbt. Ritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog. Du kan læse mere om nøddåb og efterfølgende fremstilling her på folkekirkens hjemmeside.

Man er i øvrigt velkommen til at kontakte kordegnekontoret eller en af sognets præster for videre vejledning.

Nyttige links: