KIRKEGÅRDENS HISTORIE

Kirkegården

Aftaler vedrørende gravsted og vedligeholdelse heraf skal ske til  graver Puk Agerup tlf. 2163 4103 eller mail pag@km.dk

Graveren træffes bedst pr. tlf. man-fre, kl. 8.00-8.30 og kl. 12.00-12.30. Ellers kan du finde dem på graverkontoret (Elsted Kirkeplads 6) eller udenfor på kirkegården.

Kirkegårdstakster

Folder med kirkegårdstakster gældende fra 1. januar 2024 kan downloades nedenfor

Har du brug for at få nærmere afklaring omkring taksterne, kontakt venligst graverkontoret.

Kort over Elsted Kirkegård

Et digitalt kirkegårdskort – findgravsted.dk

På denne hjemmeside finder du se et søgbart kort over gravstederne ved Elsted Kirke.

Kirkegårdens vedtægter
Ordensbestemmelser for kirkegården (jf. kirkegårdens vedtægter § 30)

 1. Kirkegården er åben døgnet rundt.
 2. Kirkegården er et indviet sted, der skal være orden og fred.
 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården må kun finde sted indenfor normal arbejdstid.
 4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og gravsteder i gudstjenestetiden.
 5. Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes på plads.
 6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
 7. Kirkegårdens låger skal holdes lukket.
 8. Færdsel udenfor kirkegårdens gange ikke tilladt undtaget urnegravsteder.
 9. Hunde skal være i snor.
 10. Cykling på kirkegården ikke tilladt.
 11. Kørsel med motorkøretøj forbudt særlig tilladelse til rustvogn og handicapbiler.
 12. Nummerpæle på gravsteder må ikke fjernes eller flyttes.
 13. Ukrudtsbekæmpelse med kemiske midler ikke tilladt.
 14. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materiale som underlag for ral på gravsteder.
 15. Bænke på gravsteder ikke tilladt.
 16. Der må ikke beplantes på urnegravpladser.
 17. Der må kun anbringes buketter ved monumentet på de anonymes gravplads.
 18. Der må kun anvendes miljø urner på Elsted Kirkegård.
 19. Børn kun ifølge med voksne.
 20. Ingen redskaber, blomsterbægre eller lign. på skovkirkegården.
 21. Ingen stenfigurer over 30 cm.

Prislistefolder 2024

 1 file(s)  244.20 KB

Folder med kirkegårdstakster gældende fra 1. januar 2024 kan downloades nedenfor

Kort over Elsted Kirkegård

På denne hjemmeside finder du se et søgbart kort over gravstederne ved Elsted Kirke.

Kirkegårdens vedtægter

 1 file(s)  609.26 KB