SORGGRUPPE

Sorggruppe

En sorggruppe er et gratis tilbud til mennesker, der har mistet en nærtstående. I sorggruppen kan man møde andre i samme situation og dele de oplevelser, der kan være svære at dele med ens nærmeste.

En sorggruppe giver endvidere den efterladte mulighed for at bearbejde sin sorg og finde støtte og livsmod i den svære tid efter tabet.

Sorggruppe for unge – et samarbejde mellem Lystrup, Elsted og Elev Kirke

Sorggruppen er åben for nye deltagere. Det er gratis at deltage.

Sammen med Lystrup og Elev Kirker tilbyder vi en sorggruppe for unge i alderen 16-22 år, der har mistet et nærtstående familiemedlem. Sorggruppen ledes af Eva Kirketerp, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri og Pernille Dahl, sygeplejerske. 

Vi har prioriteret, at det skulle være en professionel, med stor erfaring i arbejdet med denne målgruppe, som skulle stå med ansvaret.

Inden gruppen mødes første gang, vil Eva Kirketerp tage indledende samtaler med hver enkelt deltager, så de kan få mere at vide, og Eva kan lære den unge at kende.

I forløbet bliver der taget forskellige temaer op. Derudover vil der være masser af tid til, at de unge kan dele nogle af de tanker med hinanden, som det ellers kan være så svært at tale med andre om.

Der er tale om et tilbud, som ikke har et forkyndende sigte. Alle unge mellem 16 og 22 år kan deltage uanset tro og overbevisning. Vi mener, der er vigtigt, at også kirkerne kan tilbyde hjælp til denne målgruppe.

Det er svært at miste et nærtstående familiemedlem, også for unge, som gerne ville have delt fremtiden med den person, de har mistet. Men det hjælper at lytte til andre, som kender til det — og det hjælper selv at sætte ord på.

Hvis du vil vide mere om sorggruppen eller ønsker at tilmelde dig, så kontakt en af sognets præster:

Loa Skovgaard Vibe Christensen, tlf. 4010 0835
Iben Vinther Nordestgaard, tlf. 2440 2384

el. Hans Boas, præst i Lystrup Kirke, tlf. 2320 2392

Fakta
Lystrup Sognestøtte har ydet økonomisk støtte (overskud ved salg fra Lystrup Kirkes to genbrugsbutikker har valgt at dække udgifterne), og det er gratis at deltage i sorggruppen.

Eva Kirketerp, er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet, medlem af Dansk Psykologforening, og følger de Etiske principper for Nordiske Psykologer, og arbejder i fortrolighed. En garanti for en teoretisk relevant baggrund og anvendelse af metoder, der er videnskabeligt anerkendte.

Andre sorggrupper i Aarhus

Sorg opleves forskelligt. Følelsen af håbløshed, ensomhed eller at man er bange for at belaste andre med sin sorg, kan være nogle af de ting, man oplever. I sådan en situation kan det hjælpe at møde andre, der går igennem noget lignende i en sorggruppe.

I Aarhus har folkekirken tilbud om sorggrupper for unge, unge-voksne samt voksne og ældre.

Hvordan foregår sorggrupperne i folkekirkerne i Aarhus?

Sorggrupperne ledes af præster og frivillige, som på forskellig vis har erfaring med sorgarbejde og det at lede grupper. Der er ikke tale om behandling eller terapi. Grupperne har 6-8 deltagere og 1-2 ledere pr. gruppe.

Sorggrupperne er inddelt efter alder på deltagerne og ikke efter, hvilken pårørende man har mistet.

Grupperne mødes en fast ugedag ca. hver 14. dag over 4-5 måneder. Der er pause i sommerferien og juleferien. Inden man kan begynde i grupperne, er der en forsamtale med gruppelederne.

Det er gratis at deltage i sorggrupperne, og man behøver ikke at have tilknytning til folkekirken for at være med.

Her kan man få mere at vide

En samlet oversigt over sorggrupper i Aarhus nord, syd og vest kan findes på hjemmesiden www.fkaa.dk/sorggrupper eller ved at kontakte Folkekirken i Aarhus – det sociale arbejde på

telefon 24 24 78 78.

En oversigt over sorggrupper i folkekirker på landsplan kan findes på hjemmesiden www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/sorggrupper

Præster tilbyder sjælesorg – analogt såvel som digitalt

Hvis du ikke har lyst til at være en del af en sorggruppe, har du også mulighed for at tale med en præst. Alle præster tilbyder nemlig sjælesorg. Præsten har tavshedspligt, og samtalerne tager udgangspunkt i det, du gerne vil tale om. Det er gratis at få en sjælesorgssamtale med præsten. Du behøver ikke at være kristen eller at tro på Gud for at tale med en præst.

Samtalen kan foregå hjemme hos dig, i kirken eller hos præsten.

Som noget nyt tilbyder folkekirken nu mulighed for at tale eller skrive/chatte med en præst online. Dette nye tiltag hedder “Sjælesorg på nettet”. Det kan du læse mere om her.

Velkommen til sorggruppe i Aarhus

Læs mere