Bibelkredsen


Formål:

Bibelkredsen er for alle, der ønsker at mødes i et mindre fællesskab i kirken med det formål at dele kristenlivet og studere Bibelen sammen.

Har du lyst til at vide mere eller være med, så kontakt da sognepræst Iben Vinther Nordestgaard på tlf. 24 40 23 84 eller på mail: ivn@km.dk

Bibelkredsen vinteren 2023

Datoer: tirsdag d. 24. oktober og tirsdag d. 28. november kl.15.00 i Elsted sognegård

Vi er nu kommet til de meget afgørende kapitel i Paulus brev til romerne. Det der handler om det vi kalder frelseshistorie.

Det er et sært begreb fordi frelsehistorien på den ene side er et pædagogisk skematisk værktøj, som nemt kan tage magten fra forståelsen af kristendommens betydning. Det er det der sker i sekterne når man søger at give menig til Gud historie i tiden og ikke nøjes med at se den som det store mysterium det er, at gud går ind i tiden.  det hele kan ende i gold spekulation og en heftig trang til at se hvor man selv står.

På den anden side skal vi også forstå hvorfor vores tro er bundet sammen med et andet folks religion og forstå, hvad i alverden vi skal med det. Der må jo være en mening med at man selv i de fleste danske kirker hver søndag læser et stykke fra den hebræiske bibel, det vi kalder det gamle testamente. Skulle vi ikke have nok i os selv og vores egen tro? og ville det ikke være mere passende hvis vi læste op af Luthers bordtaler?.

Alt dette har vi i hovedet og oppe at vende når vi nu kommer til kap 9-11 i Paulus brev til romerne.

Vi har læst det før, men de diskussioner bliver vi ikke færdige med i en hast.

Annelise Søndengaard

Book your tickets