Bibelkredsen


Formål: 

Bibelkredsen er for alle, der ønsker at mødes i et mindre fællesskab i kirken med det formål at dele kristenlivet og studere Bibelen sammen.

Har du lyst til at vide mere eller være med, så kontakt da sognepræst Iben Vinther Nordestgaard på tlf. 24 40 23 84 eller på mail: ivn@km.dk


Tid og sted  –  foråret 2020

Tirsdag d. 21. januar kl. 15.00-17.00
Tirsdag d. 10.marts kl. 15.00-17.00
Tirsdag d. 28. april kl. 15.00-17.00

Alle møde foregår i Elsted Sognegård.

Temaet for vinter/foråret 2020

vinteren 2020 fortsætter vi med at læse Luthers lille katekismus. Den er at finde bag i salmebogen, fordi den er et af de skrifter Folkekirken bygger på. Desuden er den kommet i en ny oversættelse i 2017 som kan købes for 40 kr. Derefter læser vi De apokryffe Makkabæerbøger. De er skrevet 100 f. kr. og skildrer de jødiske frihedskrige. De er historieskrivning men også poesi og fortælling. Vi begynder med læsning af Makkabæerbøgerne d. 28. april 2020.