MUSIKSTUDIEKREDS

MUSIK FRA PERIODEN 1890-1930


Begyndelsen af det 20. århundrede er en brydningstid inden for kunst og musik. Senromantikere som Mahler og Strauss står over for rebeller som Debussy og Stravinsky og helt nye klangidealer ser dagens lys. Rytmisk, harmonisk og melodisk frigørelse fra tidligere tids normer har overraskende virkninger til følge. Nogle vakte furore, nogle blev hurtigt glemt, mens andre blev del af det faste repertoire. På seks aftner vil lektor og organist Peer Kjær Andersen fortælle om en række værker og komponister fra perioden. Foredragene er ledsager af videooptagelser, så man får et indtryk af tidens mangfoldighed.Claude Debussy

Foredragene finder sted på følgende onsdage kl. 19.30 i Elsted Sognegård:
Onsdag d. 19. januar
Onsdag d. 2. februar
Onsdag d. 23. februar
Onsdag d. 16. marts
Onsdag d. 30. marts
Onsdag d. 20. april

TILMELDING
Deltagelsen er gratis, men skal tilmelde sig hos kordegnen på tlf. 40121065 eller e-mail elsted.sogn@km.dk.Tilmeldingen gælder hele forløbet. Ved tilmelding bedes navn, tlf.nr. og mail oplys

Igor Stravinsky

 

Book your tickets