Bestyrelsen for Højskoleforeningen 8520 og omegn


Formand
Jørgen Andersen
86222797
ja@slaaenbakken17.dk

Næstformand
Henry Siboska
86224423
gunsib@gnd.dk

Kasserer
Peter Trier
21757147
ptrier@post3.tele.dk

PR-koordinator
Kirsten Drews
23658412
kirsten.drews@c.dk

Jytte Welling
29463415
jytte.welling@hotmail.com

Charlotte Lundgaard
31348118
charlottelundgaard@yahoo.dk

Anette Bendtsen
30325091
anette.bendtsen@gmail.com

Iben Vinther Nordestgaard
24402384
ivn@km.dk

Bliv medlem!

Årligt kontingent
Kr. 100,- pr person

Man kan melde sig ind ved henvendelse til Kirsten Helborg Drews, tlf. 23 65 84 12, e-mail: kirsten.drews@c.dk