Menighedsmøde


Menighedsrådet indbyder mindst en gang om året sognets menighed til menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget.  Menighedsrådet aflægger endvidere beretning om årets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.  (Jf. Menighedsrådslovens § 41 , stk. 2)


Menighedsmøde – søndag den 26. november 2023

Elsted Menighedsråd indkaldte til offentligt menighedsmøde i sognegården ca. kl. 12.00 efter gudstjenesten.

Menighedsrådet gav en aktuel status på, hvad der sker i sognet, hvad menighedsrådet har lavet i løbet af året, og hvad der er af planer det kommende år. Herudover redegjorde menighedsrådet for sidste års regnskab og det kommende budget. Herefter var menighedsrådet vært ved en frokost i sognegården.

Du læse menighedsrådets årsberetning for kirkeåret 2022/2023 her:

Book your tickets