Menighedsmøde


Menighedsrådet indbyder mindst en gang om året sognets menighed til menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget.  Menighedsrådet aflægger endvidere beretning om årets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.  (Jf. Menighedsrådslovens § 41 , stk. 2)


Menighedsmøde – søndag den 21. november 2021

Elsted Menighedsråd indkaldte til offentligt menighedsmøde i sognegården ca. kl. 12.00 efter gudstjenesten.

Vi spiste frokost sammen i sognegården efter gudstjenesten. Herefter gav menighedsrådet en aktuel status på, hvad der sker i sognet, hvad menighedsrådet har lavet i løbet af året, og hvad der er af planer det kommende år. Herudover redegjorde menighedsrådet for sidste års regnskab og det kommende budget.

Dagsorden for menighedsmødet var:

  1. Menighedsråd
  2. Økonomi
  3. Bygninger og anlæg
  4. Klima
  5. Personale
  6. Kirkelige aktiviteter
  7. Tak
  8. Spørgsmål

Du læse menighedsrådets årsberetning for kirkeåret 2020/2021 her:

Download “Årsberetning-2020-2021_underskrevet-på-MR-møde-d.10.11.2021.pdf” Årsberetning-2020-2021_underskrevet-på-MR-møde-d.10.11.2021.pdf – Downloadet 154 gange – 325 kB