Menighedsmøde


Menighedsrådet indbyder mindst en gang om året sognets menighed til menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget.  Menighedsrådet aflægger endvidere beretning om årets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.  (Jf. Menighedsrådslovens § 41 , stk. 2)


Menighedsmøde – tirsdag d. 18. august (udskudt fra d. 12. maj og 9. juni 2020 pga. coronavirus)

Dette menighedsmøde afholdes sammen med orienteringsmødet ifm. menighedsrådsvalget 2020. Det finder sted tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19.00 i Elsted Sognegård. Læs mere om mødet her.

Download powerpoint-showet fra orienterings-og menighedsmødet nedenfor:

Download “Powerpoint-som-pdf- orienterings-og menighedsmoede.pdf” Powerpoint-som-pdf-med-fordeling-af-opgaver.pdf – Downloadet 63 gange – 9 MB

Menighedsmøde – søndag den 24. november 2019

Elsted Menighedsråd indkaldte til offentligt menighedsmøde i sognegården søndag d. 24. november ca. kl. 12.00 efter gudstjenesten.

Vi spiste frokost sammen i sognegården efter gudstjenesten. Herefter gav menighedsrådet en aktuel status på, hvad der sker i sognet, hvad menighedsrådet har lavet i løbet af året, og hvad der er af planer det kommende år.Herudover redegjorde menighedsrådet for sidste års regnskab og det kommende budget.

Dagsorden for menighedsmødet var:

 1. Menighedsråd
 2. Økonomi
 3. Bygninger og anlæg
 4. Personale
 5. Aktiviteter
 6. Menighedsrådsvalg 2020
 7. Møde om liturgidrøftelse
 8. Tak
 9. Spørgsmål
 10. Oplæg til samtale

Download årsberetningen for Elsted Menighedsråd 2018/2019 nedenfor:

Download “Elsted Menighedsråds årsberetning 2018-2019” Årsberetning-2018-2019_underskrevet.pdf – Downloadet 182 gange – 284 kB


Menighedsmøde – søndag den 25. november 2018

Elsted Menighedsråd indkaldte til offentligt menighedsmøde i sognegården søndag d. 25. november ca. kl. 12.00 efter gudstjenesten.

Der blev budt på lidt mad og drikke, inden mødelederen tog ordet.

Dagsorden for menighedsmødet var:

 1. Menighedsråd
 2. Økonomi
 3. Bygninger og anlæg
 4. Personale
 5. Aktiviteter
 6. Tak
 7. Spørgsmål

Download årsberetningen for Elsted Menighedsråd 2017/2018 nedenfor:

Download “Endelige-version_Elsted-Menighedsråds-årsberetning-2017-2018.pdf” Elsted-Menighedsråds-årsberetning-2017-2018_m.-underskrift.pdf – Downloadet 147 gange – 276 kB


Menighedsmøde –  søndag den 26. november 2017

Elsted Menighedsråd indkaldte til offentligt menighedsmøde i sognegården søndag d. 26. november ca. kl. 12.00 efter gudstjenesten.

Der blev budt på lidt mad og drikke, inden mødelederen tog ordet.

Dagsorden for menighedsmødet var:

 1. Menighedsråd
 2. Økonomi
 3. Bygninger og anlæg
 4. Personale
 5. Aktiviteter
 6. Tak
 7. Spørgsmål

Download årsberetningen for Elsted Menighedsråd 2016/2017 nedenfor:

Download “Årsberetning 2016-2017” Elsted-Menighedsråds-årsberetning-2016-2017.pdf – Downloadet 409 gange – 932 kB