LEDIGE STILLINGER


Kirkesekretær

Vi søger en kollega, der i samarbejde med vores dygtige kordegn har lyst til at betjene kirkekontoret ved Elsted Kirke og arbejde med kirkens kommunikation samt de mange andre forskellige administrative opgaver.

Stillingen er en deltidsstilling på 12 timer pr. uge.

Tiltrædelse den 1. juni 2023.

Om jobbet:

Et spændende job, der indebærer både ansvar og selvstændighed. Stillingens administrative opgaver omfatter primært kirkens eksterne kommunikation, herunder sogneblad, administration af hjemmeside m.v. og administrative opgaver vedrørende regnskab/økonomi, herunder bilagsbehandling og -kontering.

Om dig:

Du har en relevant faglig baggrund og uddannelse inden for kommunikation og administration. Du er fleksibel og udadvendt og kan tilrettelægge dit arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt. Du forstår at arbejde i en organisation ledet af et menighedsråd.

Du vil indgå i et arbejdsfællesskab med kirkens øvrige medarbejdere, der består af 2 præster, 1 kordegn, 1 kirketjener, 1 organist, 1 kirkesanger og 2 kirkegårdsmedarbejdere.

Om os:

Elsted Sogn har ca. 5000 indbyggere og ca. 4100 folkekirkemedlemmer. Vi har 9 medarbejdere ved Elsted Kirke. Elsted Sogn er en del af en større forstad til Aarhus, der omfatter yderligere to sogne med en blandet befolkningssammensætning såvel alders- som erhvervsmæssigt. Det er et sogn med relativt få begravelser/bisættelser og mange dåb. I sognet ligger en større folkeskole og en række institutioner, som kirken samarbejder med i form af diverse tilbud. Kirken er fra middelalderen og gennemgik senest i 2017 en større restaurering. Til kirken hører endvidere en sognegård med kontorfaciliteter, konfirmandstuer og mødelokaler. Såvel kirken som sognegården er ramme for en lang række forskelligartede aktiviteter.

Se mere om os på www.elstedkirke.dk

Det formelle:

Du ansættes ved Elsted Menighedsråd. Arbejdsstedet er Elsted Kirkeplads1, Elsted, 8520 Lystrup.

Der kan forekomme opgaver fra andre menighedsråd.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne og cirkulære om uddannelseskrav kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 282.420 – 349.309 kr. Fikspunktet er 297.284 kr. svarende til en fuldtidsstilling.

Til stillingen hører et overenskomstmæssigt tillæg på 850 kr. årligt.

Alle beløb er oplyst i nutidskroner svarende til en fuldtidsstilling. Lønnen udbetales med 12/37.

Der ydes pensionsbidrag på 18%.

Er du p.t. ansat som tjenestemand i en lignende stilling i folkekirken, bevarer du din tjenestemandsstatus ved ansættelse ved os. Hvis du ikke tidligere har været ansat i en lignende stilling i folkekirken, deltager du i et obligatorisk uddannelsesforløb.

Har du fået lyst til at høre mere, så kan flere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson: Jørgen Andersen på telefonnr.: 40 43 62 27.

Kan du se dig selv som vores nye medarbejder, så ser vi frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 17. april 2023.

Send den til Elsted Menighedsråd via QuickApply-ansøgningsknappen ”Ansøg” på Jobindex: Kirkesekretær | Jobannonce | Jobindex

Ansættelsessamtaler afholdes den 3. maj fra kl. 13.00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest ved ansættelsen, og at der er 3 måneders prøvetid.

Book your tickets