Kirketjener til Elsted Kirke, Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Stift

Har du lyst til at blive kirketjener ved Elsted Kirke og medvirke til at skabe de bedste rammer for forkyndelsen og de mange aktiviteter?  Varetage den praktiske kirketjeneste med klargøring af kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger?

Har du gode samarbejdsevner og kan du bidrage ansvarsfuldt i et miljø, hvor forskellige faggrupper skal virke med fælles mål?

Kan du rumme at arbejde i et miljø med både vanskelige og glædelige situationer og være imødekommende og venlig over for menigheden i forskellige livssituationer?

Har du sans for borddækning og servering af lettere anretninger. Kan du bage og gøre rent ?

– så har du nu muligheden for at blive kirketjener ved Elsted Kirke.

Du skal være indstillet på at arbejde i højtiderne og at arbejdstiden er variabel. Der vil være perioder med behov for flere timer og tilsvarende perioder med færre timer. Det forventes, at du selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet, du har kørekort og IT på brugerniveau.

Om os:
Elsted Sogn har ca. 5000 indbyggere og ca. 4100 folkekirkemedlemmer. Der er pt. 9 ansatte ved kirken. Elsted Sogn er en del af en større forstad til Aarhus, der omfatter yderligere to sogne med en blandet befolkningssammensætning såvel alders- som erhvervsmæssigt. Det er et sogn med relativt få begravelser/bisættelser og mange dåb. I sognet ligger en større folkeskole og en række institutioner, som kirken samarbejder med i form af diverse tilbud. Kirken er fra middelalderen og gennemgik senest i 2017 en større restaurering. Til kirken hører endvidere en sognegård med kontorfaciliteter, konfirmandstuer og mødelokaler. Såvel kirken som sognegården er ramme for en lang række forskelligartede aktiviteter.

Se mere om os på www.elstedkirke.dk

Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid, men der er mulighed for nedsat tid. Skriv i din ansøgning hvilket ugentligt timetal der passer dig bedst.

Tiltrædelse den 1. juni 2021 eller efter aftale.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Der er 3 måneders prøvetid. Der vil blive indhentet børneattest.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 275.690 – 353.933 kr. årligt. Hertil ydes et årligt rådighedstillæg på kr. 25.901 kr. årligt. Beløbene er alle oplyst i nutidskr. svarende til en fuldtidsstilling.

Har du lyst til høre mere om stillingen så er du velkommen til at rette henvendelse til kontaktperson Jørgen Andersen på mobil 40436227 eller sognepræst Iben Vinther Nordestgaard på mobil 24402384.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Send den med relevante bilag til Elsted Menighedsråd på 8073fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningsfrist den 30. april 2021. Samtaler afholdes den 12 maj 2021 fra kl. 10.