Vielse


Fastsætte datoen og bestil tid hos kordegnen:

Dato og tidspunkt aftales i god tid med kordegnen. Normalt foretages vielsen af den af sognets præster, der har den følgende søndags gudstjeneste. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af parret være medlem.


Før brylluppet kontaktes:

Folkeregister / ægteskabskontor i bopælskommunen. Her udstedes en såkaldt “prøvelsesattest”, der overfor præsten dokumenterer lovligheden af det påtænkte ægteskab. Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel, når brylluppet holdes. Som grundlag for prøvelsesattesten udfyldes en blanket “ægteskabserklæring”, der kan hentes på www.borger.dk
Ansøgning om navneændring på bryllupsdagen sker via www.borger.dk. Husk, at I begge skal lave en anmodning om navneændring, hvis I tager hinandens navne.
Så snart prøvelsesattesten er udstedt, afleveres den på kordegnekontoret/eller sendes sikkert via mail sammen med navn og adresse på to vidner, der skal være til stede ved vielsen.


 Møde med præsten:

Den præst, der skal foretage vielsen, vil som regel være den præst, der har gudstjenesten den efterfølgende søndag.
Der aftales et møde, hvor I bl.a. aftaler salmerne og gennemgår ritualet.

Vi synger efter Den Danske Salmebog eller tillæg hertil. Mangler du inspiration til at vælge salmerne, eller vil du have inspiration til salmer om kærlighed? Så læs med her.

Vielsesritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog eller her på folkekirkens hjemmeside. Her finder du også vielsesritualet for par af samme køn.


Særlige forbehold


Musik:

Hvis man har særlige ønsker om musik til brylluppet, skal man kontakte organisten i god tid.


Pyntning:

Til alle bryllupper er der blomster på alteret og i bænkene. Som udgangspunkt er det vores gravermedhjælper eller kirketjener, der står for pyntningen i kirken – og det er uden beregning. Såfremt I har særlige ønsker til blomsterne i bænkene kan man efter aftale med kordegnen selv stå herfor.


 Fotografering:

Det er tilladt at fotografere før 1. salme og efter sidste salme. Det vil sige når bruden går op af kirkegulvet og når brudeparret går ud. Det samme gælder videooptagelse.

Vi henstiller til, at der af hensyn til fuglene bruges fuglefrø, rosenblade, solsikkefrø, sæbebobler og lign. i stedet for ris.


Nyttige links:

Link til Kirkeministeriet: www.km.dk
Link til Familierethuset: www.familieretshuset.dk
Link til Folkekirken: www.folkekirken.dk
Link til Borger.dk: www.borger.dk