Morgensang med Elsted Skole – stadig påvirket af covid19


Corona-epidemien er stadig over os og vi må endnu ikke forsamles – og da slet ikke for at synge. Det er selvfølgelig helt forståeligt, men også meget ærgerligt. For hvor er det velgørende for mennesket at synge. Vi ved endnu ikke hvornår vi igen må synge sammen, foreløbig er morgensang for Elsted skoles 4. og 5. klasser aflyst i marts og april 2021.

At sang på forunderlig vis kan gøre noget ved et menneske – (”work wonders”, hvis jeg må have lov at udtrykke mig på engelsk) – er der heldigvis mange, der har erfaret. En af disse er Philip Faber, der nærmest over nat blev Danmarks nationalhelt. Helt ukendt var han jo ikke inden, men da han med vanlig oplagt charme satte sig til klaveret og tog hul på ”Morgensang med Philip Faber”, steg hans popularitet – og vores lyst til at begynde dagen med sang steg med samme tempo. Aldrig har så mange sunget sammen – men hver for sig.

 

Tanker omkring at synge i fællesskab:
I den græske oldtid var der to bærende funktioner i opdragelsen – den ene var optræning af kroppen, og den anden var optræning af sjælen gennem musik. Ud over det, som vi i dag forstår ved musik, dækkede begrebet musik også digterkunst, litteratur, tegning og matematik, leg og dans.

”At synge i børnekor er en enestående mulighed for at øge og styrke det, som man kan kalde livskompetence – forstået som evnen til at klare sig i livet, til at kommunikere, til at håndtere problemer, til at finde glæde og til at føle mening i livet.
Børn, der synger, får selvtillid, bliver åbne, tillidsfulde, lydhøre og nysgerrige over for tilværelsen, og børn, der deltager i et korfællesskab, vil ofte udvikle et mere nuanceret udtryksregister og en mere differentieret kontakt til både egne og andres følelser. Sang er det mest levende redskab til kommunikation, og det at synge sammen med andre skaber nærhed og fællesskabsfølelse.”  Inge Marstal, professor i musikpædagogik og hørelære ved DKDM

”Det er livsnødvendigt at synge. Sang kan mere end noget andet beskrive stemninger. Sang udtrykker og forløser menneskelige følelser – kalder dem frem i os. ”Sjælen sidder i stemmen”, og ”stemmen sidder i sjælen”. Det at synge/lytte til sang rører ved os på en ganske bestemt måde – vi mærker, vi er levende!” Inge Marstal og Margrethe Enevold

Nogle af disse citater omhandler børnekor, men de gælder i lige så høj grad for fx morgensang. Citaterne er valgt, fordi de siger noget om, hvor betydningsfuldt det er for børn og unge at synge.