Morgensang med Elsted Skole


Morgensang er en fantastisk måde at starte dagen på. Det at synge sammen giver et helt særligt fællesskab. Gennem sangenes tekster lære man om livet og om den verden vi er en del af. Ved at synge lærer man sin stemme at kende og bliver bedre til at bruge den. Morgensangen har generelt haft det svært i de seneste år, så nu ønsker vi at give et lille bidrag til at starte den tradition op igen.

Vi laver morgensang for fjerde og femte årgang på Elsted Skole. Hver årgang kommer 9 gange. Forinden har klasserne øvet de sange, der skal synges, og på den måde bliver morgensangen i kirken kulminationen på hvert forløb med de pågældende sange. Præsterne deltager også med en lille fortælling eller noget om dagens sange.

Tanker omkring at synge i fællesskab:
I den græske oldtid var der to bærende funktioner i opdragelsen – den ene var optræning af kroppen, og den anden var optræning af sjælen gennem musik. Ud over det, som vi i dag forstår ved musik, dækkede begrebet musik også digterkunst, litteratur, tegning og matematik, leg og dans.

”At synge i børnekor er en enestående mulighed for at øge og styrke det, som man kan kalde livskompetence – forstået som evnen til at klare sig i livet, til at kommunikere, til at håndtere problemer, til at finde glæde og til at føle mening i livet.
Børn, der synger, får selvtillid, bliver åbne, tillidsfulde, lydhøre og nysgerrige over for tilværelsen, og børn, der deltager i et korfællesskab, vil ofte udvikle et mere nuanceret udtryksregister og en mere differentieret kontakt til både egne og andres følelser. Sang er det mest levende redskab til kommunikation, og det at synge sammen med andre skaber nærhed og fællesskabsfølelse.”  Inge Marstal, professor i musikpædagogik og hørelære ved DKDM

”Det er livsnødvendigt at synge. Sang kan mere end noget andet beskrive stemninger. Sang udtrykker og forløser menneskelige følelser – kalder dem frem i os. ”Sjælen sidder i stemmen”, og ”stemmen sidder i sjælen”. Det at synge/lytte til sang rører ved os på en ganske bestemt måde – vi mærker, vi er levende!” Inge Marstal og Margrethe Enevold

Nogle af disse citater omhandler børnekor, men de gælder i lige så høj grad for fx morgensang. Citaterne er valgt, fordi de siger noget om, hvor betydningsfuldt det er for børn og unge at synge.