Indskrivningsarrangement


Kommende 7. klasses elever på Elsted skole får en henvendelse fra os før sommerferien angående indskrivning til konfirmationsforberedelse og tilmelding til konfirmation. Dato og tidspunkter for indskrivning ses også nedenfor.

Indskrivningen foregår i Elsted sognegård , hvor præsterne vil fortælle konfirmander og forældre om forløbet. I Elsted sogn bliver konfirmanderne undervist og konfirmeret klassevis.

Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 16.30-17.15: Konfirmandindskrivning for (kommende) 7.A og 7.B

Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 17.30-18.15: Konfirmandindskrivning for (kommende) 7.C

Infobrev til Elsted Skoles kommende 7. klasser vedr. indskrivning kan downloades nedenfor:

Download “Konfirmandindskrivning-2019-2020_infobrev.pdf” Konfirmandindskrivning-2019-2020_infobrev.pdf – Downloadet 70 gange – 411 kB

Konfirmationstilmelding


I Elsted Sogn foregår konfirmationstilmeldingen på følgende måde:

1) via brug af NemID
2) via brug af blanket.

Dette er nødvendigt for, at vi har alle de oplysninger, der er brug for samt for at sikre de personfølsomme oplysninger.

1) NemID: Klik her for at tilmelde dit/jeres barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Venligst notér i kommentarfeltet, hvilken klasse dit/jeres barn går i.Hvis dit/jeres barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal vi bruge en scan/kopi af dåbsattesten.

2) Blanket: Klik her for at finde blanketten. Blanketten bedes du/I uploade som bilag, når du/I signerer via dit NemID på https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation Alternativt kan blanketten uploades via følgende link med NemID: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8073 eller afleveres på kirkekontoret i sognegården.

Du bedes tilmelde dit barn til konfirmation senest d. 11. juni kl. 12.00 

Hvis du/I har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret på tlf. 86 22 68 12.