Indskrivningsarrangement


Kommende 7. klasses elever på Elsted skole får en henvendelse fra os før sommerferien angående indskrivning til konfirmationsforberedelse og tilmelding til konfirmation. Dato og tidspunkter for indskrivning ses også nedenfor.

Indskrivningen foregår i Elsted sognegård , hvor præsterne vil fortælle konfirmander og forældre om den digitale tilmelding til konfirmationsforberedelse, undervisningsforløbet og konfirmationen. I Elsted sogn bliver konfirmanderne undervist og konfirmeret klassevis. Læs mere her.

OBS! NY DATOER OG TIDSPUNKTER PGA. CORONAVIRUS
 • Mandag d. 15. juni  2020 kl. 17.00-ca. 17.45: Konfirmandindskrivning for (kommende) 7.A  v. Iben Vinther Nordestgaard (udskudt fra d. 2. juni)
 • Mandag d. 15. juni  2020 kl. 19.30-ca. 20.15: Konfirmandindskrivning for (kommende)  7.B v. Iben Vinther Nordestgaard (udskudt fra d. 2. juni)
 • Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 17.00-ca. 17.45: Konfirmandindskrivning for (kommende) 7.C v. Marianne Rothmann Bonde (udskudt fra d. 2. juni)
 • Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 19.30-ca. 20.15: Konfirmandindskrivning for (kommende) 7.D v. Marianne Rothmann Bonde  (udskudt fra d. 2. juni)

Download informationsbrev vedr. indskrivningsarrangement nedenfor:

Download “Konfirmandindskrivningsarrangement_infobrev.pdf” Konfirmandindskrivningsarrangement_infobrev.pdf – Downloadet 41 gange – 603 kB

Tilmelding til konfirmation og konfirmandkommunikation


Kære konfirmandforældre

Det er blevet tid til at tilmelde jeres børn til konfirmationsforberedelse. Før vi beskriver, hvordan tilmeldingen foregår, vil vi først orientere jer kort om konfirmationstidspunkter m.m.

Konfirmation
I Elsted Kirke er der tradition for, at konfirmationerne ligger på Store Bededag, søndag efter Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og søndag efter Kristi Himmelfartdag

7. klasserne fra Elsted Skole fordeles alfabetisk på dagene. Der kan ske ændringer såfremt, at skolen lægger klasser sammen eller deler klasser op.

I 2021 ser det således ud:

 • A konfirmeres Store Bededag fredag d. 30. april 2021, hhv. kl. 9.30 og kl. 11.15
 • B konfirmeres søndag d. 2. maj 2021, hhv. kl. 9.30 og kl. 11.15
 • C konfirmeres Kristi Himmelfart torsdag d. 13. maj 2021, hhv. kl. 9.30 og kl. 11.15
 • D konfirmeres søndag d. 16. maj 2021, hhv. kl. 9.30 og kl. 11.15.
 • Vi står for at fordele konfirmanderne på de to konfirmationstidspunkter de enkelte dage.

Tilmelding til konfirmation
Tilmeldingssystemet er åbent, og sidste frist for tilmelding er 1. december 2020 I bedes trykke på knappen nedenfor for at tilmelde jer:
Konfirmandtilmelding

I skal bruge jeres NemId for at komme videre til tilmeldingen.

OBS! Vær opmærksom på:

 1. at der under ”Forberedelsessogn” og ”Konfirmationssogn” står Elsted begge steder, da det er her jeres barn skal gå til konfirmationsforberedelse og konfirmeres.
 2. Hvis I som forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen. Der kommer en mail med link til den forældremyndighedsindehaver, der skal medsignere. Vær opmærksom på, at mailen kan lande i ”uønskede mails”/”spam”. Hvis I ikke kan finde ”samtykkemailen”, kan den anden forældremyndighedsindehaver altid logge ind på tilmeldingsløsningen (jf. ovenfor) og afslutte signeringen.
 3. Hvis jeres barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal vi bruge en scan/kopi af dåbsattesten. Den kan uploades som bilag. Alternativt kan den afleveres på kirkekontoret, Elsted Kirkeplads 1, 8520 Lystrup.

Når I har udfyldt og sendt jeres tilmelding til konfirmationsforberedelse, kommer oplysningerne automatisk ind i kirkens personregistreringssystem.

 Konfirmandkommunikation
Konfirmandkommunikation fungerer som et intranet. Den vil vi bruge til at kommunikere med jer og jeres barn omkring konfirmationsforberedelsen og konfirmationen via sms, mails og eboks. Intranettet er med til at lette kommunikationen mellem kirke og hjem på en sikker måde.

 • Log ind på ”Konfirmandkommunikation” via NemID ved at trykke på denne knap:
 • Konfirmandkommunikation
 • Efter login ses en side med generelle vilkår. Denne vilkårsside er obligatorisk for at opfylde kravene i henhold til Persondataloven. Vilkårene skal accepteres for at komme videre til forsiden på ”Konfirmandkommunikation”
 • Hvis I får en fejlmeddelelse, kontakt venligst kirkekontoret på tlf. 8622 6812.

BEMÆRK: I skal bruge browseren Google Chrome eller Microsoft Edge for at kunne logge på Konfirmandkommunikation.

Efter login
Efter login er der adgang til fire faneblade på Konfirmandkommunikation:

 • Forside: Under dette menupunkt ses relevante dokumenter, fx undervisningsplan, konfirmationsplaner, brev vedr. udflugter og ture osv., som vi vil uploade løbende. Du kan hente dokumenterne ved at trykke på knappen ”hent” ud for det enkelte dokument.
 • Kontaktoplysninger: Her indtastes/ændres telefonnumre og email-adresser. OBS! Her bedes I også tilføje jeres barns e-mail og mobilnr., hvis han/hun har det.
 • Til besvarelse: Her besvares de formularer, som vi har lavet. Allerede nu ligger der følgende formularer/spørgsmål klar til besvarelse: Fototilladelse, klasse og særlige hensyn.. Vi vil løbende lave nye formularer til besvarelse, fx tilmelding til Hamborg-tur m.m.
 • Information: Her ses bl.a. svar på de forskellige formularer/spørgsmål.

Behøver I hjælp til tilmeldingen, kontakt venligst kirkekontoret på tlf. 8622 6812 eller har I spørgsmål til undervisningen, hvorfor, hvordan, skal vi eller skal vi ikke, så er I altid meget velkomne til at kontakte en af kirkens præster: Marianne Rothmann Bonde, tlf. 5185 5954 eller Iben Vinther Nordestgaard, tlf. 2440 2384