Babysalmesang i Elsted Kirke


I foråret 2020 er babysalmesang i Elsted Kirke desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi henviser til babysalmesang i Lystrup Kirke. Kontakt venligst Ingrid Oberborbeck for at høre nærmere.
Vi begynder et nyt hold i august/september 2020 – nærmere info følger.

Babysalmesang er for forældre med babyer, som er mellem 6 uger og 7 måneder gamle. Musikpædagog Ingrid Oberborbeck står for babysalmesangen.

Vi synger og bevæger os rundt i sognegården sammen med de små i favnen. Deres opmærksomhed på stemme- lyde og melodier åbner sig mere og mere under forløbet. Vi synger kendte salmer og små børnemelodier og lytter til fløjten, små instrumentlyde og senere orgelklang. Ved slutningen af forløbet får alle et sanghæfte, så man kan fortsætte med at synge derhjemme.


TILMELDING

På grund af begrænset deltagerantal er tilmelding nødvendig. Tildeling af plads på babysalmesangsholdene sker efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding bedes ske via en sikker formular og dit NemID – KLIK HER FOR TILMELDING. Ved tilmelding bedes du oplyse navn og alder, forælders/bedsteforælders navn, mailadresse og telefonnummer. Bekræftelse på tilmeldingen sendes til din (= den person, der har afsendt tilmeldingen) digitale postkasse.

Alternativt kan du også tilmelde dig til babysalmesang ved at ringe til kordegn Christina Raakjær Nielsen på tlf. 86226812.

Alle tilmeldte deltagere modtager ca. en uge før start et velkomstbrev fra Ingrid med de nødvendige informationer.


OM BABYSALMESANG

Babysalmesang er et tilbud til forældre med små børn, som er 6 uger – 7 måneder gamle. Et forløb varer 10 gange og strækker sig over ca. 3 måneder. Det er spændende at opleve kirkerummets akustik og særligeform. Unge forældre oplever tryghed ved at bevæge sig sammen med deres lille barn i kirken.

Ingrid Oberborbeck fortæller:

“Bløde tæpper på gulvet er udgangspunktet. Her tages kontakten i rundkredsen, jeg synger og spiller en salme på blokfløjten, vi synger alle navne og øjenkontakten skabes; vi svarer på babyernes lyde. Vi gynger til sangen siddende i den trygge rundkreds, med børnene i favnen eller liggende på de bløde tæpper. Et roligt tempo, mange gentagelser og vekslende toneleje ved gentagelsen præger vores sang. Vi vandrer syngende med babyerne i favnen rundt i kirkerummet. Vi danser mellem bænkene, mange salmer er dejlige at bevæge sig til og nynne med på. Så får babyerne mulighed for at mødes i en cirkel og ”snakke” og lave lyde sammen. Den syngende vandring får en pause, alle sætter sig i kirkebænkene med babyerne i favnen. De voksne hviler arme og ryg. Vi synger et vers af en kendt salme, f.eks. “Spænd over os dit himmelssejl”. Babyerne smiler, spjætter og sparker og bryder ofte ud i de herligste pludrelyde og -sange. Forældrenes egne sangideer og forslag kan også komme til deres ret. Til sidst vender vi syngende tilbage til tæpperne. Farvede tørklæder fanger blikkene, de flyver som fugle til “Alt hvad som fuglevinger fik” , som skyerne i vinden eller sommerfugle, mens der synges sang fra årstiden. Til sidst er der helt stille. Samværet og glæde klinger ud, og mødrene kan ammer deres børn eller snakke stille sammen, mens børnene pludrer eller er faldet i søvn.

Babysalmesang 3_10-11-2017

Jeg oplever det musikalske samvær med de små børn og deres forældre i kirken som en lykkelig kombination af flere elementer: kirkens enestående akustik og salmetradition står til rådighed for unge forældre, som ofte ikke er vant til at synge eller færdes i kirken. De oplever deres barns store modtagelighed og glæde ved sang, stemning og kontakt. Babyerne reagerer på de voksnes aktiviteter med glade stemmelyde, smil, ivrigt fægtende arme, spark og hop. Sådan danser og synger de små med på deres egen måde. Det virker igen bekræftende på de voksne, som derved lettere overvinder eventuelle sanglige hæmninger og således får en dobbelt gave. Det er dejligt, at kirken giver mulighed for et så livsbekræftende samvær!”