Babysalmesang i Elsted Kirke


Sommer/efterår 2020

I efteråret 2020 byder vi igen velkommen til babysalmesang i Elsted Kirke. Babysalmesangen ledes af Sofie Klausen, der er 27 år og studerer dramaturgi på Aarhus Universitet. Mange af jer har måske allerede mødt hende ifm. en gudstjeneste, da hun er den ene af vores to faste kirkesangere. IMG_3036

Babysalmesang er for babyer i alderen 6 uger til 7 måneder og kan meldes til sammen med mor, far eller en bedsteforælder.

Første mødegang er mandag d. 7. september kl. 9.00, og sidste gang bliver mandag d. 30. november. I uge 42 og 44 er der ikke babysalmesang (og uge 40 blev aflyst). Vi mødes 10 gange i alt.

Som udgangspunkt begynder vi i sognegården kl. 9.00 og slutter efter ca. 45 minutter. Bagefter vil der være tid til hyggeligt samvær med kaffe, te og frugt, hvor babyerne og deres voksne har mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

Babysalmesang er en måde de små kan blive stimuleret kreativt og sanseligt ved at lytte til musik og salmer, akkompagneret af bevægelser, sanseindtryk, instrumentklange og stemmer. De voksne vil lære nogle dejlige salmevers, som kan synges videre derhjemme. Mest af alt skal babysalmesang være et kreativt fællesskab babyer og voksne imellem med musikken og kirken som omdrejningspunkt.


TILMELDING

På grund af begrænset deltagerantal er tilmelding nødvendig. Der er plads til maks. 10 babyer og deres voksne.

TilmeldingBabysalmesang, foto_Folkekirkens materialebank skal ske til Sofie på tlf. 5338 1792 eller mail: sofie@elstedkirke.dk Ved tilmelding venligst oplys navn på mor/far/ bedsteforælder, barnets navn, alder på barn, telefonnummer og e-mail. Tildeling af plads på babysalmesangsholdene sker efter først-til-mølle-princippet.

 


OM BABYSALMESANG

Babysalmesang er et tilbud til forældre med små børn, som er 6 uger – 7 måneder gamle. Et forløb varer 10 gange og strækker sig over ca. 3 måneder. Det er spændende at opleve kirkerummets akustik og særligeform. Unge forældre oplever tryghed ved at bevæge sig sammen med deres lille barn i kirken.

Tidligere babysalmesangsleder Ingrid Oberborbeck fortæller:

“Bløde tæpper på gulvet er udgangspunktet. Her tages kontakten i rundkredsen, jeg synger og spiller en salme på blokfløjten, vi synger alle navne og øjenkontakten skabes; vi svarer på babyernes lyde. Vi gynger til sangen siddende i den trygge rundkreds, med børnene i favnen eller liggende på de bløde tæpper. Et roligt tempo, mange gentagelser og vekslende toneleje ved gentagelsen præger vores sang. Vi vandrer syngende med babyerne i favnen rundt i kirkerummet. Vi danser mellem bænkene, mange salmer er dejlige at bevæge sig til og nynne med på. Så får babyerne mulighed for at mødes i en cirkel og ”snakke” og lave lyde sammen. Den syngende vandring får en pause, alle sætter sig i kirkebænkene med babyerne i favnen. De voksne hviler arme og ryg. Vi synger et vers af en kendt salme, f.eks. “Spænd over os dit himmelssejl”. Babyerne smiler, spjætter og sparker og bryder ofte ud i de herligste pludrelyde og -sange. Forældrenes egne sangideer og forslag kan også komme til deres ret. Til sidst vender vi syngende tilbage til tæpperne. Farvede tørklæder fanger blikkene, de flyver som fugle til “Alt hvad som fuglevinger fik” , som skyerne i vinden eller sommerfugle, mens der synges sang fra årstiden. Til sidst er der helt stille. Samværet og glæde klinger ud, og mødrene kan ammer deres børn eller snakke stille sammen, mens børnene pludrer eller er faldet i søvn.

Babysalmesang 3_10-11-2017

Jeg oplever det musikalske samvær med de små børn og deres forældre i kirken som en lykkelig kombination af flere elementer: kirkens enestående akustik og salmetradition står til rådighed for unge forældre, som ofte ikke er vant til at synge eller færdes i kirken. De oplever deres barns store modtagelighed og glæde ved sang, stemning og kontakt. Babyerne reagerer på de voksnes aktiviteter med glade stemmelyde, smil, ivrigt fægtende arme, spark og hop. Sådan danser og synger de små med på deres egen måde. Det virker igen bekræftende på de voksne, som derved lettere overvinder eventuelle sanglige hæmninger og således får en dobbelt gave. Det er dejligt, at kirken giver mulighed for et så livsbekræftende samvær!”