Sorggruppe


En sorggruppe er et gratis tilbud til mennesker, der har mistet en nærtstående. I sorggruppen kan man møde andre i samme situation og dele de oplevelser, der kan være svære at dele med ens nærmeste.

En sorggruppe giver endvidere den efterladte mulighed for at bearbejde sin sorg og finde støtte og livsmod i den svære tid efter tabet.


Sorggruppe for unge – et samarbejde mellem Lystrup, Elsted og Elev Kirke

Sammen med Lystrup og Elev Kirker har tilbyder vi en sorggruppe for unge i alderen 16-22 år, der har mistet et nærtstående familiemedlem. Sorggruppen ledes af Eva Kirketerp, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri

Vi har prioriteret, at det skulle være en professionel, med stor erfaring i arbejdet med denne målgruppe, som skulle stå med ansvaret.

Inden gruppen mødes første gang, vil psykolog Eva Kirketerp tage indledende samtaler med hver enkelt deltager. Derefter mødes gruppen ti gange i løbet af et år.

Første gang bliver mandag, den 18. marts fra kl. 16.00-18.00 i Lystrup Kirke.

I forløbet bliver der taget forskellige temaer op. Derudover vil der være masser af tid til, at de unge kan dele nogle af de tanker med hinanden, som det ellers kan være så svært at tale med andre om.

Der er tale om et tilbud, som ikke har et forkyndende sigte. Alle unge mellem 16 og 22 år kan deltage uanset tro og overbevisning.

Vi mener, der er vigtigt, at også kirkerne kan tilbyde hjælp til denne målgruppe.

Det er svært at miste et nærtstående familiemedlem, også for unge, som gerne ville have delt fremtiden med den person, de har mistet. Men det hjælper at lytte til andre, som kender til det — og det hjælper selv at sætte ord på.

Hvis du vil vide mere om sorggruppen eller ønsker at tilmelde dig, så kontakt en af sognets præster:
Marianne Rothmann Bonde, tlf. 5185 5954
Iben Vinther Nordestgaard, tlf. 2440 2384

el. Hans Boas, præst i Lystrup Kirke, tlf. 2320 2392

Fakta

Aarhus Nordre Provsti har ydet økonomisk støtte.

Eva Kirketerp, er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet, medlem af Dansk Psykologforening, og følger de Etiske principper for Nordiske Psykologer, og arbejder i fortrolighed.
En garanti for en teoretisk relevant baggrund og anvendelse af metoder, der er videnskabeligt anerkendte.


Andre sorggrupper i lokalområdet

Find yderligere oplysninger sorggrupper samt bl.a. litteratur om sorg og savn på http://sorg.folkekirken.dk/

 


Præster tilbyder sjælesorg – analogt såvel som digitalt

Hvis du ikke har lyst til at være en del af en sorggruppe, har du også mulighed for at tale med en præst. Alle præster tilbyder nemlig sjælesorg. Præsten har tavshedspligt, og samtalerne tager udgangspunkt i det, du gerne vil tale om. Det er gratis at få en sjælesorgssamtale med præsten. Du behøver ikke at være kristen eller at tro på Gud for at tale med en præst.

Samtalen kan foregå hjemme hos dig, i kirken eller hos præsten.

Som noget nyt tilbyder folkekirken nu mulighed for at tale eller skrive/chatte med en præst online. Dette nye tiltag hedder “Sjælesorg på nettet”. Det kan du læse mere om her.