Kunst i Sognegården – 2019

 


 

Fernisering og udstilling: “Kunst i børnehøjde” v. Hurlumhejhusets vuggestue 

Ferniseringen foregår søndag d. 8. september 2019 ca. kl. 12.15  (efter gudstjenesten). Alle er velkomne – store som små.

Kan man male med en opvaskebørste, eller er en grydesvamp mon bedre? Skal man have tilegnet sig et sprog for at kunne udtrykke sig med farver, og kan man male på andet end papir og lærreder? Som regel er det kun fantasien, der sætter grænser.

Hurlumhejhuset er en integreret daginstitution i Lystrup, som har ca. 100 børn i alderen 0-6 år. Hen over sommeren sætter vuggestuen et særligt fokus på kreativiteten gennem forskellige spændende tiltag. Hele forløbet ender ud med udstillingen ”kunst i børnehøjde”. At udtrykke sig med farver og materialer er ikke kun forbeholdt voksne. Vuggestuebørnene i Hurlumhejhuset vil med udstillingen gerne vise, at kunst er for alle.

Udstillingen byder på en farverig vifte af ”værker”, og pædagogerne håber på, at den vil give et lille indblik i den glæde og begejstring det er for børnene at være kreative.

Til ferniseringen vil kunstudvalget byde på et lille traktement i sognegården, og der vil være et musikalsk indslag ved en forælder.

Download artiklen om udstillingen fra kirkebladet 3. kvartal 2019 her:

Download “Artikel om kunst i børnehøjde - fernisering - Vuggestuen, Hurlumhejhuset” kirkeblad_v2.0_til-tryk-17.pdf – Downloadet 17 gange – 197 kB

Udstillingen kan ses i sognegården til og med d. 2. oktober 2019 – og som udgangspunkt på hverdage kl. 10.00-15.00, bortset fra i undervisningssituationer, ved begravelseskaffe og andre aktiviteter. Kontakt evt. kordegn Christina Raakjær Nielsen på tlf. 86 22 68 12 el. elsted.sogn@km.dk 


Fernisering og udstilling: Susanne Aaen & Finn Borch

Fernisering foregår søndag  d. 6. oktober 2019 efter gudstjenesten. Alle er velkomne. 

Susanne Aaen udstiller malerier, mens Finn Borch udstiller bronzeskulpturer. Til ferniseringen vil kunstudvalget byde på et lille traktement i sognegården, og der vil være musikalsk underholdning v. Peer Kjær Andersen.

Om Finn Borchs bronzeskulpturer “Gratier og Vogtere”

Skulpturseriens titel har referencer til den græske mytologi og forholder sig til væsentligeelementer i menneskelivets udfoldelse som vækst, glæde og frugtbarhed. Som noget, der skal frisættes, men også plejes, værnes om  og beskyttes.

Om mit kunstneriske arbejde:

I arbejdet med mine skulpturer er jeg optaget af dynamikken mellem vores grundfortællinger om at blive til og høre til i fællesskaber og oplevelsen af ofte, at stå og kunne stå alene i vores søgen efter os selv.  Jeg er optaget af balancer og ubalancer, af stringens og løssluppenhed, af vilje og forførelse. Hvad der ofte kan synes som hiandens modsætninger – ser jeg som hinandens forudsætninger. Grundrelationen mellem os selv og vore omgivelser kan beskrives som det at give og det, at modtage. Åbenhed, mod og lyst til at eksperimentere og lege fremmer udviklingen af disse relationer – alvor, ansvarlighed og generøsitet forankrer dem og gør dem mere intense.  Sådan er det i livet og sådan er det i kunsten.

Skulpturen har sin egen ide, – sin rettethed , – og, – den har sin form og sit udtryk. Den er ikke bundet til et bestemt materiale – i stedet er den optaget af sammenhængen mellem den oplevelse, der ligger bag dens tilblivelse og dens stræber efter, at kommunikere dette til beskueren. Skulpturen er på en og samme tid tænkt, konstrueret og  selvstændig til stede som sig selv i den verden den er placeret i. Hvad kunstneren ønsker at udtrykke med skulpturen er hans sag – hvad skulpturen vækker af tanker og emotioner hos beskueren og hvad beskueren efterfølgende tillægger den af betydning er hans. Når tilblivelsesinteraktionen er færdig lever den videre og bidrager til, at vi som beskuere kan beriges. Hvis vi altså udviser åbenhed og mod – hvis vi tager os selv alvorlige og er generøse.

Kontaktinfo:
Finn Borch
Egebjergvej 39
8220 Brabrand
Mobil: 2427 0669
Mail: finnborch@gmail.com

Udstillingen kan ses i sognegården til og d. 4. december 2019 – og som udgangspunkt på hverdage kl. 10.00-15.00, bortset fra i undervisningssituationer, ved begravelseskaffe og andre aktiviteter. Kontakt evt. kordegn Christina Raakjær Nielsen på tlf. 86 22 68 12 el. elsted.sogn@km.dk 


Kunst i Sognegården – 2020


Fernisering og udstilling: Eva Andersen

Ferniseringen foregår søndag d. 12. januar 2020 kl. 12.15-14.15 efter gudstjenesten. Alle er velkomne. 

Udstillingen kan ses i sognegården til og d. 25. marts 2020 – og som udgangspunkt på hverdage kl. 10.00-15.00, bortset fra i undervisningssituationer, ved begravelseskaffe og andre aktiviteter. Kontakt evt. kordegn Christina Raakjær Nielsen på tlf. 86 22 68 12 el. elsted.sogn@km.dk 


Fernisering og udstilling: Hanne Søndergaard

Ferniseringen foregår søndag d. 29. marts 2020 kl. 12.15-14.15 efter gudstjenesten. Alle er velkomne. 

Udstillingen kan ses i sognegården til og d. 25. maj 2020 – og som udgangspunkt på hverdage kl. 10.00-15.00, bortset fra i undervisningssituationer, ved begravelseskaffe og andre aktiviteter. Kontakt evt. kordegn Christina Raakjær Nielsen på tlf. 86 22 68 12 el. elsted.sogn@km.dk 


Fernisering og udstilling: Birgit Bisgaard

Ferniseringen foregår søndag d. 13. september kl. 12.15 – 14.15 (efter gudstjenesten). Alle er velkomne.

Du kan læse mere om kunstneren på hendes hjemmeside.

Udstillingen kommer til at hænge i sognegården frem til og med d. 2. december 2020. Værkerne kan ses, når kordegnen er til stede i sognegården, og når lokalerne ikke er optaget af “lukkede” arrangementer. Kontakt eventuelt kordegn Christina Nielsen på tlf. 86 22 68 12 eller elsted.sogn@km.dk