Valgte medlemmer


Kjeld

Formand for menighedsrådet. Kjeld Juul Christiansen kan kontaktes på kjeld@elstedkirke.dk eller…


Søren
Søren Kæmpe

Næstformand for menighedsrådet og bygningssagkyndig Søren Kæmpe kan kontaktes på…


thomas

Medlem af menighedsrådet og kasserer Thomas Holmen Andersen kan kontaktes…


Villy

Rådsmedlem og kirkeværge Medlem af menighedsrådet. Villy Mikkelsen Ovesen kan kontaktes…


joergen
Jørgen Andersen

Rådsmedlem Medlem af menighedsrådet og kontaktperson. Jørgen Andersen kan kontaktes på


Ulla
Ulla Green

Rådsmedlem Medlem af menighedsrådet. Ulla Green kan kontaktes på ulla@elstedkirke.dk. Drejer…


Birgit

Rådsmedlem Medlem af menighedsrådet. Birigit Krarup Hjortshøj kan kontaktes på


Gerda

Rådsmedlem Medlem af menighedsrådet. Gerda Damsgaard-Madsen kan kontaktes på gerda@elstedkirke.dk Drejer…


Billede kommer snart

Rådsmedlem Medlem af menighedsrådet. Henrik Pigsborg Jensen kan kontaktes på

Fødte medlemmer (præster)


Marianne Bonde

  Præsten kan kontaktes på mrb@km.dk eller tlf. 51 85…

Iben

Præst ved Elsted kirke   Præsten kan kontaktes på ivn@km.dk eller…