Valgte medlemmer


Kjeld - Menighedsråd 2021 Elsted Kirke fotograf John Lauritzen, formindsket

Formand for menighedsrådet. Kjeld Juul Christiansen kan kontaktes på kjeld@elstedkirke.dk eller…


Søren - Menighedsråd 2021 Elsted Kirke fotograf John Lauritzen, formindsket
Søren Kæmpe

Næstformand for menighedsrådet og bygningssagkyndig Søren Kæmpe kan kontaktes på…


Thomas - Menighedsråd 2021 Elsted Kirke fotograf John Lauritzen, formindsket

Medlem af menighedsrådet og kasserer Thomas Holmen Andersen kan kontaktes…


Henrik - Menighedsråd 2021 Elsted Kirke, formindsket

Rådsmedlem og kirkeværge Henrik Pigsborg Jensen kan kontaktes på


Jørgen - Menighedsråd 2021 Elsted Kirke fotograf John Lauritzen, formindsket
Jørgen Andersen

Rådsmedlem Medlem af menighedsrådet og kontaktperson. Jørgen Andersen kan kontaktes på


Ulla - Menighedsråd 2021 Elsted Kirke John Lauritzen, formindsket
Ulla Green

Rådsmedlem Medlem af menighedsrådet. Ulla Green kan kontaktes på ulla@elstedkirke.dk. Drejer…


Birgit - Menighedsråd 2021 Elsted Kirke John Lauritzen, formindsket

Rådsmedlem Medlem af menighedsrådet. Birigit Krarup Hjortshøj kan kontaktes på


Gerda - Menighedsråd 2021 Elsted Kirke fotograf John Lauritzen, formindsket

Rådsmedlem Medlem af menighedsrådet. Gerda Damsgaard-Madsen kan kontaktes på gerda@elstedkirke.dk Drejer…


Villy - Menighedsråd 2021 Elsted Kirke - John Lauritzen, formindsket

Rådsmedlem Medlem af menighedsrådet. Villy Mikkelsen Ovesen kan kontaktes på

Fødte medlemmer (præster)


Laura - maj 2022 - John Lauritzen - 4

Præsten kan kontaktes på lakf@km.dk eller tlf. 4016 46…

Iben - 2021 - John Lauritzen

Præsten kan kontaktes på ivn@km.dk eller tlf.: 24 40…