MEDLEMMER AF MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsformand
Ørnelunden 13
8520 Lystrup
Tlf: 23454516
 
 
Næstformand formand, Kasserer, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Ellebrinken 137
8520 Lystrup
Tlf: 29840120
 
 
 
Kirkeværge
Kjærgårdsvej 1
8520 Lystrup
Tlf: 20463503
 
 
 
Kontaktperson
Slåenbakken 17
8520 Lystrup
 
 
 
Menigt medlem
Stokbrovej 39
Elev
8520 Lystrup
 
 
Menigt medlem
Elleparken 18
8520 Lystrup
 
 
 
 
Menigt medlem
Elsted Byvej 15
8520 Lystrup
 
 
Menigt medlem
Kirsebærhaven 41
8520 Lystrup
 
Menigt medlem

Brombærhaven 10
8520 Lystrup

 

 
Sognepræst, kbf.
Ørnstrupvej 102
8520 Lystrup
Tlf: 24402384
Fridag mandag
 
 
Sognepræst 
Tlf: 40100835
Fridag mandag
 

Book your tickets