Præster


Marianne Bonde

Præst ved Elsted kirke. Præsten kan kontaktes på mrb@km.dk…

Iben

Præst ved Elsted kirke siden 2015. Tidligere præst ved Christianskirken…

Kordegn


Christina

Kordegn ved Elsted kirke Kordegnen kan kontaktes på elsted.sogn@km.dk eller…

Kirketjener


Marianne Mortensen

Kirketjener ved Elsted kirke Kirketjeneren kan kontaktes på tlf. 22…

Graver


Pernille

Graver ved Elsted kirke Graveren kan kontaktes på perni@km.dk…

Reiner

Graver ved Elsted kirke Graveren kan kontaktes på lrj@km.dk eller…

Organist


Pressefoto Jørgen Ellekilde

Organist ved Elsted kirke Organisten kan kontaktes på…

Kirkesanger


Atitaya

Kirkesanger ved Elsted kirke Kirkesangeren kan kontaktes på atitaya@elstedkirke.dk eller…

Korleder


Ingrid

Korleder for: Spirekor, Børnekor og Babysalmesang ved Elsted kirke Korlederen…

Minikonfirmandunderviser


Gerda

Rådsmedlem Medlem af menighedsrådet. Gerda Damsgaard-Madsen kan kontaktes på gerda@elstedkirke.dk