Litteraturkredsen


Der er en lang tradition for, at Elsted sogn afholder litteraturkreds med et varieret bogudvalg på programmet. Vi mødes i Elsted sognegård seks gange årligt – tre gange i efteråret og tre gange i foråret.

Man kan optages på litteraturkredsens mailinglisten ved at melde sig til sognepræst Iben Vinther Nordestgaard via mail ivn@km.dk

Enhver, der har lyst til at læse med, er velkommen!

God læselyst.


Program for sommer/efterår 2020:

Torsdag d. 24. september kl. 19.30: 1. bind af ”Byens spor”. Lars Saabye Christensen

Byens spor

Torsdag d. 29. oktober kl. 19.30: Foredrag v. professor emeritus Lise Bek om ”Dantes guddommelige komedie”.

Torsdag d. 26. november kl. 19.30: ”I tider med aftagende lys” af Eugen Ruge


Program for vinter/forår 2021:

Torsdag d. 28. januar kl. 19.30: Nærmere info følger

Torsdag d. 25. februar kl. 19.30: Nærmere info følger

Torsdag d. 25. marts kl. 19.30: Nærmere info følger