Litteraturkredsen


Der er en lang tradition for, at Elsted sogn afholder litteraturkreds med et varieret bogudvalg på programmet. Vi mødes i Elsted sognegård seks gange årligt – tre gange i efteråret og tre gange i foråret.

Man kan optages på litteraturkredsens mailinglisten ved at melde sig til sognepræst Iben Vinther Nordestgaard via mail ivn@km.dk

Enhver, der har lyst til at læse med, er velkommen!

God læselyst.


Datoerne er følgende i efteråret 2022 og vinteren 2023:

  • Torsdag d. 29. september kl. 19.30: ”Københavnertrilogien” af Tove Ditlevsen
  • Onsdag d. 26. oktober kl. 19.30: “Vand til blomster” af Valerie Perrins
  • Torsdag d. 24. november kl. 19.30: ”Korsveje” af Jonathan Franzen
  • Torsdag d. 26. januar kl. 19.30: Foredrag om Carl Nielsen v. Peer Kjær Andersen
  • Tirsdag d. 7. februar kl. 19.00: Litteraturkredsen tager med kirkefilmklubben i Kom-bi denne aften.
  • AFLYST – Torsdag d. 30. marts kl. 19.30 
  • Onsdag, den 7. juni kl. 9.30- ca. kl. 17.00 – udflugt – Turen går til Blicherland.

Book your tickets