Menighedsplejen i Elsted sogn


Menighedsplejen
Formål

Ved de fleste gudstjenester i Elsted kirke samles der ind til menighedsplejen og midlerne er tænkt som støtte og hjælp til mennesker i Elsted sogn, som af den ene eller anden grund står med store økonomiske vanskeligheder.


Søg midler

For at i betragtning til hjælpen kan man henvende sig til en af sognets præster pr. telefon eller mail. Præsterne har selvfølgelig tavshedspligt.


Julehjælp

Særligt op til jul kan det være vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen, fordi der på den tid af året er særlige forventninger.

Derfor uddeler Elsted menighedspleje hvert år lige før jul nogle midler til værdigt trængende familier i Elsted sogn.

Der er tale om penge, som er samlet ind i kirken ved gudstjenesterne i årets løb og tillige af årets konfirmander, der med salg af flotte høstkurve har bidraget væsentligt til menighedsplejens midler. Lions Club Lystrup donerer desuden hvert år til jul et antal kasser med god julemad.

Det er præsternes opgave at fordele hjælpen og kasserne med julemad blandt de familier, der har søgt om julehjælp. Hvis du har spørgsmål ang. julehjælpen, kontakt sognepræst Iben Vinther Nordestgaard på tlf. 24 40 23 84.

Søg julehjælp

For at kunne komme i betragtning er det en forudsætning, at man udfylder en ansøgning, som kan afhentes hos kordegnen eller downloades her nedenfor.

Ansøgningen bedes sendt via sikker mail: Det gør du ved at trykke på følgende link:
https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8073 og logge dig ind vha. dit Nem-ID.  Alternativt kan ansøgningen lægges i postkassen ved sognegården eller afleveres til kordegnen.
Hvis du har spørgsmål ang. julehjælpen, kontakt sognepræst Iben Nordestgaard på tlf. 24 40 23 84.

Ansøgningsfristen er tirsdag 8. december 2020.  Ansøgerne får besked via eboks senest mandag d. 14. december om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. De tildelte midler (penge og/eller julekurve) vil blive uddelt tirsdag d. 22. december. Nærmere info om tidspunkt vil blive meddelt.

Ansøgningsskemaet til julehjælpen kan downloades nedenfor:

Download “Julehjælp-ansøgningsskema-2020.pdf” Julehjælp-ansøgningsskema-2020.pdf – Downloadet 28 gange – 360 kB