Menighedsplejen i Elsted sogn


Menighedsplejen
Formål

Ved de fleste gudstjenester i Elsted kirke samles der ind til menighedsplejen og midlerne er tænkt som støtte og hjælp til mennesker i Elsted sogn, som af den ene eller anden grund står med store økonomiske vanskeligheder.


Søg midler

For at i betragtning til hjælpen kan man henvende sig til en af sognets præster pr. telefon eller mail. Præsterne har selvfølgelig tavshedspligt.


Julehjælp

Særligt op til jul kan det være vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen, fordi der på den tid af året er særlige forventninger.

Derfor uddeler Elsted menighedspleje hvert år lige før jul nogle midler til værdigt trængende familier i Elsted sogn.

Der er tale om penge, som er samlet ind i kirken ved gudstjenesterne i årets løb og tillige af årets konfirmander, der med salg af flotte høstkurve har bidraget væsentligt til menighedsplejens midler. Lions Club Lystrup donerer desuden hvert år til jul et antal kasser med god julemad.

Det er præsternes opgave at fordele hjælpen og kasserne med julemad blandt de familier, der har søgt om julehjælp. Hvis du har spørgsmål ang. julehjælpen, kontakt sognepræst Iben Vinther Nordestgaard på tlf. 24 40 23 84.