Menighedsrådets udvalg og samarbejder

 


Menighedsrådet varetager mange forskellige arbejdsopgaver, som kan synes meget forskellige. Økonomi og vedligeholdelse af de fysiske rammer fylder rigtig meget, men det er også muligt at arbejde med personale, med kirkens indhold, med kirkens øvrige frivillige, med kunstudstillinger  og meget mere, hvilket bl.a. sker gennem forskellige udvalg.

Følgende udvalg findes i Elsted Kirke
 • Kirke- og kirkegårdsudvalg (obligatorisk)
 • Valgbestyrelse (obligatorisk, næste menighedsrådsvalg foregår i 2024)
 • Forretningsudvalg
 • Aktivitetsudvalg
 • Ansættelsesudvalg
 • Skole-Kirkeudvalg -der oprettes pt ikke et Skole-Kirkeudvalg (vedr. samarbejdet med Elsted Skole og Skole-Kirketjenesten i Aarhus)
 • Sognegårdsudvalg -der oprettes pt ikke et Sognegårdsudvalg.
 • Korudvalg -der oprettes pt ikke et Korudvalg.
 • Forpagtningsudvalg
 • Kirkeblads- og kommunikationsudvalg
 • Kunstudvalget (Du kan læse meget mere om dette udvalg på siden “Kunst i sognegården”)
 • Udlejningsudvalg -oprettes efter behov
 • Udvalg vedr. Elsted Kirkeplads 4-6

Samarbejder

Det fælles aktivitetsudvalg – Lystrup, Elev og Elsted Sogne

Udover ovenstående udvalg er menighedsrådet også med i et fælles aktivitetsudvalg, som er et samarbejde mellem sognene i 8520: Lystrup, Elsted og Elev sogne.

Fællesudvalget består af 2-3 repræsentanter fra hvert menighedsråd. Der er normalt møde i aktivitetsudvalget 2 gange om året, hvor der evalueres på afholdte arrangementer, og der planlægges nye. Møderne går på skift mellem kirkerne.

Nogle af de fælles arrangementer er der gratis adgang til, men det sker, at der må tages entré, for at det kan løbe rundt. Arrangementer under det fælles aktivitetsudvalg annonceres på kirkernes hjemmesider, Facebook, i Lokalavisen, og  i kirkeblade m. fl.

Uanset hvilken kirke, man hører til, kan man deltage i det fælles aktivitetsudvalgs arrangementer.

Det fælles aktivitetsudvalg har stået for en lang række fælles arrangementer, bl.a. koncert med Fangekoret, foredrag med Svend Brinkmann,  koncert med Mads Granum-kvintetten, foredrag om Kim Larsen v. forfatter Jens Andersen.

Aktuelt er der følgende på programmet:

 • Kursusforløb “Styrk dit forløb” arrangeret i samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte (læs mere her)
 • Sognerejse til Sønderjylland og Sydslesvig d. 24.-27. september 2020 (læs mere her)
Sorggruppe – et samarbejde mellem Lystrup, Elsted og Elev Sogne

Sammen med Lystrup og Elev Kirker tilbyder vi en sorggruppe for unge i alderen 16-22 år, der har mistet et nærtstående familiemedlem. Sorggruppen ledes af Eva Kirketerp, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri og Pernille Dahl, sygeplejerske. Læs mere her. 

Besøgstjenesten i Lystrup, Elsted og Elev

Menighedsrådet er også en del af besøgstjenesten, som er et samarbejde mellem Lokalcenter Sønderskovhus, Fællesrådet og kirkerne i Lystrup-området. (Læs mere her)

Samarbejde med flere nabosogne

Sammen med Lystrup og Elev Sogne samarbejder vi også med vore øvrige nabosogne om  gudstjenester, aktiviteter mv. Her kan bl.a. nævnes:

 • Foredrag v. Charlotte Rørth tirsdag d. 24. marts 2020  – samarbejde mellem Skejby-Lisbjerg, Elev og Elsted. (Læs mere her)
 • Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag d. 1. juni 2020 – samarbejde mellem Lisbjerg-Skejby, Elsted, Todbjerg-Mejlby og Elev Sogne. (Læs mere her) – NÆRMERE INFO FØLGER SNAREST MHT. AFVIKLING AF DENNE GUDSTJENESTE
 • Sommerstafet 2020 er desværre aflyst pga. coronavirus. Dette betyder derfor, at koncerten m. Home Opera i Elsted Sognegård d. 4. juni også er aflyst.
Andre samarbejder

I samarbejde med Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd, Lystrup Kirke,  Elsted Landsbylaug, Lokalhistorisk Forening, Lystrup Bibliotek og andre er vi gået sammen om en markering af 100-året for Genforeningen. Den var først fastlagt til  søndag d. 14. juni 2020 kl. 14.00 i Bygaden i Lystrup, men den er nu udskudt til søndag d. 13. juni 2021 kl. 14.00 pga. coronavirus. .Det markeres under overskriften “Fællesskab der forpligter” og fejres med sønderjysk kaffebord. Læs mere her.