Kirkebil


Til alle gudstjenester, arrangementer og møder i Elsted kirke og sognegård kan man få kirkebil. Du kan kontakte kordegnen for nærmere information på tlf. 86 22 68 12 eller på sognets mail elsted.sogn@km.dk