Elsted Sogns persondatapolitik


Elsted Sogns Persondatapolitik omhandler, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor de indsamles, hvordan de beskyttes, og hvor lang tid de opbevares. Ligeledes er den enkelte persons rettigheder beskrevet, herunder hvordan man gør indsigelse eller søger indsigt i sine personoplysninger.

Elsted Sogn behandler persondata i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) af d. 25. maj 2018 som kræver, at personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og fortroligt

Indsamling og brug af personoplysninger

Ved personoplysninger forstås alle slags data, der kan bruges til at identificere personer. Indsamling af personoplysninger i Elsted Sogn sker kun efter personligt samtykke. Oplysningerne gives for eksempel ved tilmelding til sognets aktiviteter, en kirkelig handling eller lign. Vi indsamler typisk følgende typer af oplysninger i det omfang, der gives samtykke hertil: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og hvilken kirkelig handling/aktivitet, der er tale om. Endvidere skal kirken have oplysning om CPR-numre ved kirkelige og civile registreringer (dåb, konfirmation, bryllup og begravelser etc.) og om medlemskab af folkekirken.

Ved tilmelding til en kirkelig handling giver man samtidig samtykke til, at ens personoplysninger bliver behandlet af kirkens dataansvarlige, og at oplysningerne kan videregives til præsterne og evt. kordegn i det sogn, hvor man ønsker den kirkelige handling.

Ved benyttelse af vores website og kirkens Facebook-side indsamles og behandles nogle af de nævnte informationer.

Aftaler med databehandlere

I henhold til Databeskyttelsesforordningen har Elsted Sogn aftaler med følgende virksomheder, der behandler og opbevarer personlige oplysninger på sognets vegne, og som handler i overensstemmelse hermed: Brandsoft (Regnskabs- og kirkegårdssystem).

Elsted Sogn har endvidere sikret sig, at følgende leverandører, har persondatapolitik, der beskytter personlige oplysninger: One.com (internt mail-system), WordPress.com (hjemmeside), myqnapcloud.com (billed- og fildatabase).

Sikkerhedsforanstaltninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for dens modtagelse og opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Oplysningerne tilgås kun af ansatte ved kirken, der har særlig bemyndigelse og sikker adkomst hertil. Medlemmer af menighedsrådet har adgang til relevante personoplysninger ifm. personsager, der henhører under menighedsrådets ansvarsområde.

Sikkerhed omkring henvendelser og korrespondancer

Elsted Sogn behandler alle henvendelser med personlige oplysninger fortroligt, ligesom de almindelige lovgivningsmæssige regler om tavshedspligt overholdes.

Ved henvendelser via e-mail bør sådanne ske til sognets sikre mailadresser elsted.sogn@km.dk og 8073fortrolig@sogn.dk. Samtidig må den pågældende være opmærksom på, at kvittering for modtagelse sker til afsenderens egen mail. Kvitteringen indeholder en henvisning til Elsted Sogns persondatapolitik.

Korrespondance, der indeholder følsomme personlige oplysninger, bør ikke ske via et usikkert mailsystem, men i givet fald ved ordinær post eller telefonsamtale.

Benyttelse af fotos taget i og omkring Elsted Kirke

Vi anvender udelukkende fotos i henhold gængs presse- og medieetik.
Hvis du ser dig selv på et foto og ikke ønsker at blive set i den pågældende sammenhæng, så mail venligst til elsted.sogn@km.dk. Giv en beskrivelse af billedet og siden, det fremkommer på. Derefter sletter vi billedet.

Sociale medier

Det er muligt for dig at dele sider fra hjemmesiden til Facebook. Dette sociale medier kan lagre cookies. Vi opfordrer dig til at læse Facebooks politikker for cookies og persondata.

Cookies

Vores hjemmeside www.elstedkirke.dk anvender cookies. Cookies er en lille datafil, der typisk bliver lagt på din computer, mobil el. lign, når du besøger en hjemmeside, med det formål at genkende det anvendte elektroniske udstyr, huske indstillinger, udføre statistik m.m. Cookies er nødvendige for at få den optimale brugeroplevelse. Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

Hvordan fjerner jeg cookies?
Den indsamlede data fra cookies videregives ikke, men ønsker du alligevel helt at undgå, at www.elstedkirke.dk sætter cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forudsætter, at websitet kan huske dine valg. Du kan fjerne uønskede cookies under din browsers internetindstillinger. Du kan hente hjælp til fjernelse af cookies på denne hjemmeside: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Hvad sker der, hvis jeg ikke accepterer cookies fra elstedkirke.dk?
Du kan stadig bruge www.elstedkirke.dk uden at acceptere cookies, men du kan risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Adgang til oplysninger, indsigt og klager.

Elsted Sogn er ansvarlig for behandlingen af persondata.

Man kan altid få ændret i sine oplysninger.

Man kan få oplyst, hvilke oplysninger, sognet har registreret og behandler. Henvendelse herom skal ske skriftligt til sognet.
Man kan endvidere til enhver tid gøre indsigelse mod, at ens personlige oplysninger anvendes, ligesom man kan tilbagekalde samtykke til, at der bliver behandlet eller opbevaret personlige oplysninger. Såfremt man ønsker alle data slettet, rettes henvendelse til sognet som anført ovenfor. Bemærk, at slettede data ikke kan genskabes, og at data, der kræves opbevaret i henhold til lovgivning, ikke kan slettes på anmodning.

Klager over sognets behandling af personlige oplysninger kan endvidere rettes til Datatilsynet.

Forbehold for ændringer

Databeskyttelsesforordningen blev indført pr. 25. maj 2018 til erstatning for den tidligere persondatalov. Der består fortsat et arbejde fra centralt hold med udarbejdelse af vejledninger mv., ligesom der er uløste problemstillinger f. eks. omkring Facebook. Endelig udestår løsning af sikre systemer for digital korrespondance.
Elsted Sogn forbeholder sig derfor at kunne foretage ændringer i ovenstående persondatapolitik.

 

Vedtaget på Elsted Sogns menighedsrådsmøde 15. august 2018

__________________

Denne politik er senest opdateret d. 17. august 2018 og vil løbende blive opdateret efter gældende regler og praksis.