Kirkegården


Fælles regler for hele kirkegården:

• Der må kun anvendes levende lys.
• På gravstederne må kun anbringes figurer af naturmateriale med max. højde på 30 cm. Der må ikke sættes/lægges blomster af kunstigt materiale.
• Der må ikke anvendes plastik, fibertex eller lignende. Hækkene må ikke flyttes, såvel som nye hække ikke må plantes uden Menighedsrådets tilladelse.
• Der må ikke opstilles bænke eller lignende uden Menighedsrådets tilladelse.
• Ral skal være perler/granitbelægning med kornstørrelse 6-12. Perler kan fås i farverne: Glatvedral (hvid/sort) eller kongsgårdral (okkergul). Granit fås i farverne gråblå og rødlig.
• Gravstedet må ikke belægges med mere end 50% granit og / eller fliser.
• Der må ikke udlægges gravsteder i mere end 2 pladser ud over de allerede eksisterende. Ved ønsker ud over disse regler kan Menighedsrådets tilladelse søges.
• Ønsker man at reservere gravsted (plads), skal der betales for vedligeholdelse af gravstedet.
• Hunde skal føres i snor og deres efterladenskaber fjernes.
• Der kan være enkelte servitutter for den enkelte afdeling.
• Gravstedets ejer er forpligtiget til at sørge for, at gravstedet holdes i pæn og vedligeholdt stand.
• Denne pligt kan overtages af kirken mod vedtægtsmæssig betaling.

Kirkegårdstakster gældende fra 2018:

Download “Takster-Elsted-Kirkegård-2018.pdf” Takster-Elsted-Kirkegård-2018.pdf – Downloadet 44 gange – 509 kB


  Oversigt over Elsted kirkegård:

Download “Kort over Elsted Kirkegård” Oversigt-over-kirkegården.pdf – Downloadet 159 gange – 734 kB