Højskoleforeningen 8520 og omegn

Formål:

Højskoleforeningen 8520 og Omegn blev stiftet den 9. februar 1999 med det formål at formidle og fremme en folkelig debat og samtale om menneskelige og samfundsmæssige spørgsmål.Foreningen arrangerer foredrag, ekskursioner, sangaftener og andre aktiviteter, der kan fremme foreningens formål.

Vi holder til i hyggelige omgivelser i Elsted Sognegård, Elsted Kirkeplads 1, 8520 Lystrup.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-8 personer, som vælges på generalforsamlingen i februar.

Har du lyst til spændende foredrag og til at deltage i diskussioner – kort sagt til at blive lidt klogere? Så er Højskoleforeningen 8520 nok noget for dig.

Der er mulighed for at tilmelde sig email-ordningen ved at sende en email til petertrie@gmail.com.

PROGRAM 2022/23

Det er foreningens 23 sæson, vi nu tager hul på, og vi håber i bestyrelsen, at det bliver en sæson, hvor der igen kan være fuld aktivitet. De sidste par år har jo været præget af corona-nedlukningerne. Men nu skal vi i gang igen for fuld damp. Derfor håber vi også, at medlemmerne fortsat vil bakke op om foreningens arrangementer og finde programmet spændende og interessant. Samtidig håber vi, at vi kan tiltrække nye medlemmer, og her vil vi gerne opfordre til, at vores nuværende medlemsskare udbreder kendskabet til foreningen i deres netværk og anbefaler den over for andre.

De sidste par års nedsatte aktivitet har her som i andre sammenhænge ikke haft en gunstig virkning på medlemstallet, og nu skulle det gerne rettes op igen. Som det har været tilfældet gennem alle årene, har vi i bestyrelsen søgt at fastholde en tradition med en blandet buket af emner, der fra forskellige vinkler kan gøre os lidt klogere på den verden og det samfund, vi er en del af. Om det kan lykkes, kan man kun finde ud af ved at deltage i arrangementerne – lytte, stille spørgsmål og diskutere. Vi håber, at du vil være med, og vi håber som sagt, at du vil anbefale foreningen til andre, som du tror, kunne have interesse i vore aktiviteter. Foreningen består jo kun, hvis der er en aktiv medlemsskare.

Derfor: Tag en ven med! Den første gang er uden deltagerbetaling!

Du kan downloade programmet for 2022 /23 nedenfor.

Download “Højskoleforeningens program for 2022/2023”

Højskoleforeningen-Medlemsbrev-22-23.pdf – Downloadet 190 gange – 465,45 KB


Medlemsskab:

Et medlemsskab koster 100,- kr. pr. person og løber fra august til august. Ikke-medlemmer kan deltage i et normalt arrangement for 40,- kr.

Man kan melde sig ind ved henvendelse til Peter Trier, tlf. 21 75 71 47, e-mail: petertrie@gmail.com

Medlemskab fornyes ved indbetaling af kontingent til foreningens konto 2267-8478122625 eller med MobilePay til 56725. Husk at angive navn.

 

 

 

Book your tickets