AKTUEL INFORMATION OM COVID-19
Ændringer, aflysninger, udskydelser, refleksioner fra præsterne mv.

(Scroll ned for mere info – denne side opdateres løbende – senest d. 14. april 2021)

AFLYSNINGER PGA. COVID-19.


Nørkleklub den 15. april kl. 14.00 er desværre aflyst.
Plejehjemsgudstjeneste på Sønderskovhus den 21. april er desværre aflyst.
Morgensang for Elsted skoles 4. og 5. klasser den 5. maj er desværre aflyst.

Friluftsgudstjeneste den 24. maj kl. 14:00 er aflyst og erstattet med en gudstjeneste kl. 11.00
Morgensang for Elsted skoles 4. og 5. klasser den 9. juni er desværre aflyst.

 


Efter regeringens og biskoppernes seneste udmeldinger er der sket en række betydelige stramninger for folkekirken. Kirkeministeriet og biskoppernes seneste udmeldinger kan downloades nedenfor.

Følgende er foreløbig er gældende til og med tirsdag den 20. april 2021. 

 • Forsamlingsforbuddet på højest 5 personer er generelt gældende på kirkens område.
 • Folkekirken er fremover kun undtaget fra forsamlingsforbuddet i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.
 • Gudstjenester og religiøse handlinger bliver samtidig underlagt skærpet deltagerbegrænsning, så der højst må deltage 1 person pr. 7,5 kvm gulvareal. Det betyder for Elsted Kirke max.15 personer i kirken og max. 18 personer i sognegården.
 • Varigheden af gudstjenester og religiøse handlinger begrænses som hovedregel til højst 30 minutter, og der skal holdes en afstand på mindst 2 meters mellem deltagere, som ikke er fra samme husstand.
 • Fælles salmesang undlades. I stedet synger og spiller kirkesanger og organist og menigheden kan følge med på salmeark.
 • Alle øvrige indendørs aktiviteter skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Det betyder, at de fleste øvrige aktiviteter vil skulle aflyses, men at kirkerummet holdes åbent for personlig bøn og refleksion for højst 5 personer ad gangen.
 • Der skal bæres mundbind undtagen, hvis man sidder ned.
 • Udendørs aktiviteter
 • Hvis gudstjenester og religiøse handlinger afholdes udendørs, gælder et særligt forsamlingsforbud på maksimalt 50 personer.
 • Der gælder ligeledes et særligt forsamlingsforbud på maksimalt 50 personer for udendørs foreningsaktiviteter som fx højskoleaftner, sorggrupper og lignende arrangeret af menighedsrådet. Der skal dog være tale om en aktivitet, der kan betegnes som en traditionel foreningsaktivitet som fx foredrag, udstilling mv.
 • Der gælder et udendørs forsamlingsforbud på 10 personer ved aktiviteter, som ikke er omfattet af et af de særlige forsamlingsforbud.
 • De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt bør iagttages. Tilsvarende gælder ovennævnte anbefalinger, hvor det er relevant. 
 • Til udendørs begravelser og bisættelser må der fortsat være op til 50 personer til stede samtidig.

Sognegården holdes lukket til daglig.  Kirken er som nævnt åben for besøgene men kun med 5 personer ad gangen. Kirkekontoret er bemandet, men kun for besøg efter særlig aftale.

 

TILMELDING TIL GUDSTJENESTER

Af hensyn til eventuel smitteopsporing og de få pladser er tilmelding til den enkelte gudstjeneste nødvendig.

 • Mandag-fredag skal tilmelding ske til kordegnen på tlf. 40 12 10 65
 • Lørdag-søndag skal tilmelding ske til den præst, der forestår gudstjenesten.

Iben Vinther Nordestgaard, tlf. 24 40 23 84
Marianne Rothmann Bonde, tlf. 51 85 59 54

Når man ikke at tilmelde sig pr. telefon inden gudstjenesten kl. 11.00, er man velkommen til at komme forbi og høre, om der er ledige pladser. 

Vedr. GDPR: Ved tilmelding beder vi om dit navn og telefonnummer. Dette gør vi for eventuel senere smitteopsporing og for at sikre, at de kirkegængere, der har tilmeldt sig gudstjenesten, får plads. Oplysningerne er kun tilgængelige for præst, kordegn og kirketjener og vil udelukkende blive anvendt ifm. den enkelte gudstjeneste. Informationen vil blive slettet senest 1 uge, at gudstjenesten har været afholdt. Læs mere om vores persondatapolitik her.
Når man ikke at tilmelde sig pr. telefon inden gudstjenesten kl. 11.00, er man velkommen til at komme forbi og høre, om der evt. er ledige pladser.

Pga. begrænset pladser i kirken afvikles dåb som udgangspunkt som særskilte dåbsgudstjenester om søndagen kl. 9.30. De begrænsede antal pladser i kirken pt. 15 kan suppleres med pladser i sognegården. Anvisning senest ved gudstjenestens begyndelse.

 

BISÆTTELSER OG BEGRAVELSER

Ved bisættelser og begravelser må der i henhold til forsamlingsforbuddet maximalt forsamles 50 personer på kirkegården. Da der højest må være 15 deltagere i kirken og 18 deltagere i sognegården, hvortil handlingen kan streames må øvrige deltagere opholde sig udenfor. De nærmere aftaler omkring deltagelse ved bisættelser og begravelser bedes ske ved den tjenestegørende præst.

 

SÆRLIGT OM NADVER

Der afholdes ved særlige lejligheder nadver under gudstjenesten,  samt er der mulighed for hjemmealtergang hvis man ønsker dette.

 

DIGITAL BESØGSTJENESTE – www.SnakSammen.dkErling1 SnakSammen

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.
Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan få en god samtale om hvad som helst. Tjenesten er for alle, der har brug for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil.

Få et digitalt besøg og en god snak – Læs mere på www.SnakSammen.dk eller download folderen nedenfor:

Download “SnakSammen_folder_A5.pdf” SnakSammen_folder_A5.pdf – Downloadet 77 gange – 706 kB


 
REFLEKSIONER OG TANKER FRA PRÆSTERNE

Sognets præster har gjort sig nogle tanker om den situation, som vi befinder os i.

Sognets præster

Download en fælles refleksion nedenfor.

Download “Tanker fra sognets præster” Præstetanker-18.03.2020.pdf – Downloadet 182 gange – 533 kB

Download sognepræst Marianne Rothmann Bondes tanker om den nuværende situation:
Artikel fra kirkebladet april-juni 2020

Download “Præstetanker v. Marianne Rothmann Bonde” Præstetanker-v.-Marianne-Rothmann-Bonde-kirkeblad-2.-kvartal.pdf – Downloadet 211 gange – 338 kB

 BISKOPPERNES OG KIRKEMINISTERIETS SENESTE RETNINGSLINJER:

Links:

Opdateret retningslinjer fra kirkeministeriet 26. marts 2021

Pressemeddelelse fra kirkeministeriet 7. januar 2021

Vejledning fra biskopperne 6. januar 2021