AKTUEL INFORMATION OM COVID-19
Ændringer, aflysninger, udskydelser, refleksioner fra præsterne mv.

(Scroll ned for mere info – denne side opdateres løbende – senest d. 17. juni 2021)

  

Efter kirkeministeriets seneste udmeldinger er der sket en række lempelser for folkekirken. Kirkeministeriet seneste udmelding kan downloades nedenfor.

Retningslinjerne er opdateret med følgende:

 • Gudstjenester og religiøse handlinger er underlagt deltagerbegrænsning, så der højst må deltage 1 person pr. 2 kvm gulvareal hvis der ikke synges og 1 person pr. 4 kvm gulvareal hvis der synges. Det betyder for Elsted Kirke max.27 personer i kirken og max. 32 personer i sognegården, hvis der synges. Synges der ikke til højtidligheden må der max. deltage 50 personer i kirken og max. 65 personer i sognegården. Arealkrav lempes til 2 kvm pr. 1 august 2021, uanset om deltagerne står, går eller sidder/knæler.
 • Varigheden af gudstjenester og religiøse handlinger er ikke længere tidsbegrænset, der skal dog stadig holdes en afstand på mindst 2 meter mellem deltagere, som ikke er fra samme husstand.
 • Fælles salmesang er tilladt. 
 • Alle øvrige indendørs aktiviteter skal overholde forsamlingsforbuddet på 100 personer pr. 11. juni 2021 og hæves til 250 personer pr. 1. juli 2021.  
 • Krav om mundbind/visir i kirkerne er ophævet pr. 14. juni 2021
 • Udendørs aktiviteter
 • Det udendørs forsamlingsforbud er ophævet pr. 11. juni 2021.
 • Folkekirken og andre trossamfund har mulighed for at afholde sommerlejre, stævner m.v fra den 14. juni 2021 med flere end 100 deltagere og med maksimalt 500 deltagere. Der er krav om coronapas ved indendørs aktiviteter, hvor der deltager flere end 100. Udendørs gælder et særligt arealkrav på 4 kvm. 
 • De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt bør iagttages. Tilsvarende gælder ovennævnte anbefalinger, hvor det er relevant. 
 • Sognegården holdes lukket til daglig. Kirkekontoret er bemandet, men kun for besøg efter særlig aftale.

 

TILMELDING TIL GUDSTJENESTER

Af hensyn til eventuel smitteopsporing og de få pladser er tilmelding til den enkelte gudstjeneste nødvendig.

 • Mandag-fredag skal tilmelding ske til kordegnen på tlf. 40 12 10 65
 • Lørdag-søndag skal tilmelding ske til den præst, der forestår gudstjenesten.

Iben Vinther Nordestgaard, tlf. 24 40 23 84
Marianne Rothmann Bonde, tlf. 51 85 59 54

Når man ikke at tilmelde sig pr. telefon inden gudstjenesten kl. 11.00, er man velkommen til at komme forbi og høre, om der er ledige pladser. 

Vedr. GDPR: Ved tilmelding beder vi om dit navn og telefonnummer. Dette gør vi for eventuel senere smitteopsporing og for at sikre, at de kirkegængere, der har tilmeldt sig gudstjenesten, får plads. Oplysningerne er kun tilgængelige for præst, kordegn og kirketjener og vil udelukkende blive anvendt ifm. den enkelte gudstjeneste. Informationen vil blive slettet senest 1 uge, at gudstjenesten har været afholdt. Læs mere om vores persondatapolitik her.
Når man ikke at tilmelde sig pr. telefon inden gudstjenesten kl. 11.00, er man velkommen til at komme forbi og høre, om der evt. er ledige pladser.

Pga. begrænset antal pladser i kirken afvikles dåb som udgangspunkt som særskilte dåbsgudstjenester om søndagen kl. 9.30. De begrænsede antal pladser i kirken kan suppleres med pladser i sognegården, se antal ovenfor. 

 

 

SÆRLIGT OM NADVER

Der afholdes igen nadver under gudstjenesten efter præstens anvisninger.


DIGITAL BESØGSTJENESTE – www.SnakSammen.dkErling1 SnakSammen

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.
Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan få en god samtale om hvad som helst. Tjenesten er for alle, der har brug for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil.

Få et digitalt besøg og en god snak – Læs mere på www.SnakSammen.dk eller download folderen nedenfor:

Download “SnakSammen_folder_A5.pdf” SnakSammen_folder_A5.pdf – Downloadet 88 gange – 706 kB


 
REFLEKSIONER OG TANKER FRA PRÆSTERNE

Sognets præster har gjort sig nogle tanker om den situation, som vi befinder os i.

Sognets præster

Download en fælles refleksion nedenfor.

Download “Tanker fra sognets præster” Præstetanker-18.03.2020.pdf – Downloadet 239 gange – 533 kB

Download sognepræst Marianne Rothmann Bondes tanker om den nuværende situation:
Artikel fra kirkebladet april-juni 2020

Download “Præstetanker v. Marianne Rothmann Bonde” Præstetanker-v.-Marianne-Rothmann-Bonde-kirkeblad-2.-kvartal.pdf – Downloadet 226 gange – 338 kB

 BISKOPPERNES OG KIRKEMINISTERIETS SENESTE RETNINGSLINJER:

Links:

Opdateret retningslinjer fra kirkeministeriet 15. juni 2021

Opdateret retningslinjer fra kirkeministeriet 21. april 2021

Opdateret retningslinjer fra kirkeministeriet 26. marts 2021

Pressemeddelelse fra kirkeministeriet 7. januar 2021

Vejledning fra biskopperne 6. januar 2021