REGLER VEDR. CORONA I FOLKEKIRKEN 


Krav om coronapas for ansatte i folkekirken

Pr. 26. november 2021 er der indført krav om, at alle menighedsråd skal pålægge de ansatte at kunne fremvise et gyldigt coronapas, ligesom menighedsrådene pålægges at kontrollere de ansattes coronapas. Det er det enkelte menighedsråd, som tilrettelægger kontrolindsatsen under hensyntagen til forholdene på den enkelte arbejdsplads.

Læs mere om reglerne i cirkulæret:
Cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde.

Nye regler for krav om coronapas ved gudstjenester, menighedsarrangementer i folkekirken mv.

Fra den 29. november 2021 skærpes kravet om, at deltager skal vise coronapas ved gudstjenester, menighedsarrangementer, kirkelige handlinger i folkekirken. Kravet om coronapas gælder fremover, hvis der er adgang for flere end 100 deltagere indendørs og flere end 1000 deltagere udendørs.

Læs om reglerne i bekendtgørelsen om krav om coronapas på Kirkeministeriets område.

OBS! Elsted Menighedsråd har besluttet, at der er krav om coronapas ved alle arrangementer, møder etc. i sognegården samt ved alle gudstjenester!

 

Siden vil løbende blive opdateret.