REGLER VEDR. CORONA I FOLKEKIRKEN 

Seneste coronarestriktioner i folkekirken pr. 1. februar 2022

De nuværende restriktioner ændres pr. 1. februar 2022.

Regeringen har på baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen besluttet, at kategorisering af COVID-19 som samfundskritisk sygdom ophæves parallelt med, at de restriktioner, der er udstedt med hjemmel i epidemiloven, som er som er betinget af kategoriseringen af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom, ikke videreføres efter den 31. januar 2022.

Det betyder, at samtlige restriktioner på Kirkeministeriets område ophører pr. 1. februar 2022. Der vil således ikke længere være:

 • Krav om mundbind/visir ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer, og på de folkekirkelige uddannelsesinstitutioner.
 • Krav om coronapas ved gudstjenester/fredagsbøn, religiøse handlinger samt menighedsarrangementer.
 • Krav om coronapas for folkekirkens videregående uddannelsesinstitutioner, det vil sige Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de tre kirkemusikskoler.
 • Krav om opsætning af informationsmateriale ved lokaler og lokaliteter.

For offentlige og private arbejdspladser, herunder folkekirken og andre trossamfund, vurderer Epidemikommissionen, at der vil kunne ske en normalisering af fysisk fremmøde efter den 1. februar 2022. Offentlige og private arbejdsgivere opfordres til løbende at vurdere situationen og indrette arbejdspladserne efter lokale smitteforhold og de fysiske forhold på arbejdspladsen.

Det er fortsat vigtigt, at Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og opfordringer efterleves. Anbefalingerne kan læses her.


Seneste coronarestriktioner i folkekirken pr. 13.01.2022

På pressemødet d. 13. januar kom der lempelser på restriktionerne i Folkekirken:

Fra søndag den 16. januar ophæves arealkravet for folkekirkens gudstjenester og andre arrangementer. Øvrige restriktioner forlænges til og med den 31. januar.

 

De høje smittetal hen over julen er aftaget og har indtil videre ikke medført en stigning i antallet af indlagte. Det er baggrunden for, at regeringen har besluttet at lempe på corona-restriktionerne. For folkekirkens område betyder det, at arealkravet ophæves fra og med søndag den 16. januar. Det betyder, at det maksimale antal deltagere til folkekirkens arrangementer ikke længere er afhængig af, hvor store rum der er tale om. Arealkravet ophæves samtidig for andre trossamfund.

Øvrige restriktioner fastholdes
Øvrige restriktioner forlænges til og med den 31. januar. Det betyder, at man fortsat skal have coronapas for at deltage i kirkens arrangementer, hvor der deltager mere end 100 i forbindelse med indendørs arrangementer, og 1000 udenfor. Der er fortsat krav om mundbind eller visir, når man bevæger sig ind, ud eller rundt i rummet i forbindelse med kirkens arrangementer, ligesom der er krav om tydelig information om coronaretningslinjer for besøgende og krav om coronapas for kirkens ansatte.

Folkekirkens ansatte anbefales desuden fortsat at arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.


Seneste coronarestriktioner i folkekirken pr. 19.12.21

 På pressemødet d. 17. december kom der nye coronarestriktioner i Folkekirken, men vi glæder os over, at vi heldigvis stadig kan være sammen til gudstjeneste i Elsted Kirke. Pr. 19. december gælder nu følgende:

 • Der indføres arealkrav, dvs.
  • I Elsted Kirke: Max 50 siddende gæster
  • I Elsted Sognegård: Max 65 siddende gæster
 • Der indføres krav om mundbind ved gudstjenester og menighedsarrangementer. Mundbind skal bæres, når man går ind og ud ad kirken/sognegården.
 • Da vi kun kan være hhv. 50 personer i kirken og 65 i sognegården, skal der ikke vises coronapas.
 • Sognegården kan kun stilles til rådighed ved arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.
RESERVER PLADS TIL GUDSTJENESTER

På baggrund af de seneste restriktioner har vi i Elsted Kirke besluttet, at der kan reserveres plads til gudstjenester. Dette gør vi for, at ingen skal gå forgæves. Der er plads til 50 personer i kirken og 65 personer i sognegården, hvortil gudstjenesten transmitteres. 

Man kan selvfølgelig også bare møde op, men med de nye arealkrav er der færre pladser end normalt, så vil man være sikker på en plads i kirken, kan man henvende sig til kirkekontoret på tlf. 4012 1065 eller via mail elsted.sogn@km.dk

Med venlig hilsen og med ønsket om en glædelig jul
Elsted Menighedsråd

Du kan downloade retningslinjerne nedenfor som PDF

Download “Corona-retningslinjer-pr.-20.12.21.pdf”

Corona-retningslinjer-pr.-20.12.21-brevpapir.pdf – Downloadet 172 gange – 231,63 KB

Du kan læse om restriktionerne i Folkekirken her: Skærpede corona-restriktioner for folkekirken og andre trossamfund – km.dk

Opdateret d. 20.12.21


Krav om coronapas for ansatte i folkekirken

Pr. 26. november 2021 er der indført krav om, at alle menighedsråd skal pålægge de ansatte at kunne fremvise et gyldigt coronapas, ligesom menighedsrådene pålægges at kontrollere de ansattes coronapas. Det er det enkelte menighedsråd, som tilrettelægger kontrolindsatsen under hensyntagen til forholdene på den enkelte arbejdsplads.

Læs mere om reglerne i cirkulæret:
Cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde.

Nye regler for krav om coronapas ved gudstjenester, menighedsarrangementer i folkekirken mv.

Fra den 29. november 2021 skærpes kravet om, at deltager skal vise coronapas ved gudstjenester, menighedsarrangementer, kirkelige handlinger i folkekirken. Kravet om coronapas gælder fremover, hvis der er adgang for flere end 100 deltagere indendørs og flere end 1000 deltagere udendørs.

Læs om reglerne i bekendtgørelsen om krav om coronapas på Kirkeministeriets område.

Siden vil løbende blive opdateret.

Book your tickets