Kirkekor


Korets opgave er at synge til gudstjenesterne i Elsted kirke. I modsætning til de andre kor er kirkekoret et lønnet arbejde. Her synger man for på salmerne, og der synges en korsats hver søndag. Der er 4-6 pladser i kirkekoret, og man synger på skift, så der er 2-3 sangere til hver gudstjeneste.

Hvis man ønsker at synge med i kirkekoret, skal man samtidigt synge med i ungdomskoret. Derudover er der korprøve før selve gudstjenesten. Man skal til optagelsesprøve, hvis man ønsker at synge med i kirkekoret. Dvs. at det er ens sanglige niveau og ikke ens alder der afgør, hvornår man kan komme med i koret.

Kirkekoret er et arbejde, og man aflønnes månedligt.

Korleder er organist Gethin Davies-Jones.

Vil du høre nærmere om kirkekoret, kontakt venligst Gethin Davies-Jones, tlf. 61 20 02 70, mail: gethin@elstedkirke.dk

Book your tickets