KIRKELIG VELSIGNELSE

Kirkelig velsignelse

Fastsætte datoen og bestil tid hos kordegnekontoret i Lisbjerg:

Folkekirken har et ritual for borgerligt viede, der ønsker kirkelig velsignelse. Til den handling knytter der sig ingen jura, men ved aftale om en kirkelig velsignelse skal dog medbringes vielsesattest.

Vielser/ Kirkelige velsignelser ligger hos os som hovedregel lørdage kl. 11.00, kl. 13.00 eller kl. 15.00. Dato og tidspunkt aftales i god tid med kordegnen. Normalt foretages velsignelseshandlingen af den af sognets præster, der har den følgende søndags gudstjeneste. Parret kontakter selv præsten, så der kan aftales et møde, hvor I aftaler salmerne og gennemgår ritualet. Ritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog eller her på folkekirkens hjemmeside.

Særlige forbehold

Musik:

Hvis man har særlige ønsker om musik, skal man kontakte organisten i god tid.

Pyntning:

Til alle kirkelige velsignelser er der blomster på alteret og ved bænkene. Som udgangspunkt er det vores gravermedhjælper eller kirketjener, der står for pyntningen i kirken – og det er uden beregning. Såfremt I har særlige ønsker til blomsterne i bænkene kan man efter aftale med kordegnen selv stå herfor.

Fotografering:

Det er tilladt at fotografere før 1. salme og efter sidste salme. Det samme gælder videooptagelse.

Vi henstiller til, at der af hensyn til fuglene bruges fuglefrø, rosenblade, solsikkekerner, sæbebobler og lign. i stedet for ris.

Kirkeministeriet

Link til Kirkeministeriet

Folkekirken

Link til Folkekirken