Præstevikar i Elsted Kirke fra d. 1. april 2023 til 30. april 2023

Loa Skovgaard Vibe Christensen
Mail: loav@km.dk
Tlf: 40 10 08 35
Fridag: mandag

Drejer henvendelsen sig om personfølsomme oplysninger, så benyt dette link og dit NemID:
https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=13155