Henrik Pigsborg Jensen

Rådsmedlem og kirkeværge Henrik Pigsborg Jensen kan kontaktes på henrik@elstedkirke.dk eller på tlf. 2046 3503 Drejer henvendelsen sig om personfølsomme oplysninger, så benyt dette link og dit NemID: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=8073

Continue reading