Thomas Holmen Andersen

Medlem af menighedsrådet og kasserer Thomas Holmen Andersen kan kontaktes på thomas@elstedkirke.dk  Drejer henvendelsen sig om personfølsomme oplysninger, så benyt dette link og dit NemID: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=8073

Continue reading