Kjeld Juul Christiansen

Rådsmedlem. Kjeld Juul Christiansen kan kontaktes på kjeld@elstedkirke.dk eller tlf. 23 45 45 16. Drejer henvendelsen sig om personfølsomme oplysninger, så benyt dette link og dit NemID: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=8073

Continue reading