Menighedsrådets udvalg

 


Menighedsrådet varetager mange forskellige arbejdsopgaver, som kan synes meget forskellige. Økonomi og vedligeholdelse af de fysiske rammer fylder rigtig meget, men det er også muligt at arbejde med personale, med kirkens indhold, med kirkens øvrige frivillige, med kunstudstillinger  og meget mere, hvilket bl.a. sker gennem forskellige udvalg.

Følgende udvalg findes i Elsted Kirke
 • Kirke- og kirkegårdsudvalg (obligatorisk)
 • Valgbestyrelse (obligatorisk, næste menighedsrådsvalg foregår i 2020)
 • Økonomiudvalg
 • Aktivitetsudvalg
 • Ansættelsesudvalg
 • Skole-Kirkeudvalg (vedr. samarbejdet med Elsted Skole og Skole-Kirketjenesten i Aarhus)
 • Gårdråd
 • Korudvalg
 • Forpagtningsudvalg
 • Kirkebladsudvalg
 • Kunstudvalget (Du kan læse meget mere om dette udvalg på siden “Kunst i sognegården”)
 • Letlandsudvalg
 • Liturgiudvalg
Det fælles aktivitetsudvalg – Lystrup, Elev og Elsted Sogne

Udover ovenstående udvalg er menighedsrådet også med i et fælles aktivitetsudvalg, som er et samarbejde mellem sognene i 8520: Lystrup, Elsted og Elev sogne.

Fællesudvalget består af 2-3 repræsentanter fra hvert menighedsråd. Der er normalt møde i aktivitetsudvalget 2 gange om året, hvor der evalueres på afholdte arrangementer, og der planlægges nye. Møderne går på skift mellem kirkerne.

Nogle af de fælles arrangementer er der gratis adgang til, men det sker, at der må tages entré, for at det kan løbe rundt. Arrangementer under det fælles aktivitetsudvalg annonceres på kirkernes hjemmesider, Facebook, i Lokalavisen, 8520.dk og  i kirkeblade m. fl.

Uanset hvilken kirke, man hører til, kan man deltage i det fælles aktivitetsudvalgs arrangementer.

Det fælles aktivitetsudvalg har stået for en lang række fælles arrangementer, bl.a. koncert med Fangekoret, foredrag med Svend Brinkmann,  koncert med Mads Granum-kvintetten og foredrag om Kim Larsen v. forfatter Jens Andersen

Besøgstjenesten i Lystrup, Elsted og Elev

Menighedsrådet er også en del af besøgstjenesten, som er et samarbejde mellem Lokalcenter Sønderskovhus, Fællesrådet og kirkerne i Lystrup-området. Det kan du læse mere om her