Resultat af valgforsamling – Menighedsrådsvalg 2020


 

Den 15. september 2020 blev der afholdt valgforsamling i Elsted Sogn. Følgende personer blev valgt til menighedsrådet (oplistet efter antal stemmer):

Valgte medlemmer:
Thomas Holmen Andersen
Henrik Pigsborg Jensen
Søren Kæmpe
Jørgen Andersen
Villy Mikkelsen Ovesen
Kjeld Juul Christiansen
Gerda Damsgaard-Madsen
Birgit Krarup Hjortshøj
Ulla Green

Stedfortrædere:
Ole Østerby
Inge-Margrethe Lund Nielsen
Kurt Erik Pedersen
Per-Ole Steen Overgaard

Du kan downloade de to obligatoriske beslutningsprotokoller fra Valgforsamlingen her.

ORIENTERING OM AFSTEMNINGSVALG
Der er mulighed for at udløse afstemningsvalg, og det kan gøres ved, at man afleverer en ny kandidatliste, som skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt formular.  Denne kan afhentes på kirkekontoret i åbningstiden eller på Kirkeministeriets hjemmeside En ny kandidatliste skal desuden underskrives af 9 stillere. Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet i Elsted Sogn, og funktionsperioden varer 4 år. Kandidatlisten skal afleveres senest d. 13. oktober kl. 20 og kan afleveres til følgende:

  • Formand Kjeld Juul Christiansen, Ørnelunden 13, 8520 Lystrup
  • Valgbestyrelsesformand & kasserer Thomas Holmen Andersen, Ørnehøjen 29, 8520 Lystrup.

Ovenstående personer er valgt til menighedsrådet, medmindre der indleveres en eller flere lister inden for den angivne tidsfrist. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdag d. 17. november fra kl. 9.00-20.00.

Kontakt valgbestyrelsesformanden for nærmere information:
Thomas Holmen Andersen
Mail: thomas@elstedkirke.dk
Tlf. 4018 5880