Resultat af valgforsamling og konstituering – Menighedsrådsvalg 2020


Menighedsrådsvalg 2020

Da der ikke indkom yderligere lister efter valgforsamlingen d. 15. september, består det nyvalgte menighedsråd af de ni kandidater, som blev valgt på valgforsamlingen. Første søndag i advent 2020 tiltræder det nyvalgte menighedsråd i Elsted Sogn

Et nyt ansigt er kommet til, og otte ”gamle” rådsmedlemmer fortsætter. Alle ni glæder sig til at komme i gang med arbejdet og samarbejdet de næste fire år.  Der skal lyde et varmt velkommen til det nyvalgte medlem Henrik Pigsborg Jensen, som har overtaget pladsen fra Ole Østerby, som ikke ønskede at stille op igen som kandidat til menighedsrådet. En stor tak til Ole for indsatsen de forgangne fire år.

På det konstituerende møde den 25. november 2020 konstituerede det nye menighedsråd sig således:

Formand: Kjeld Juul Christiansen
Næstformand: Søren Kæmpe
Kasserer: Thomas Holmen Andersen
Kirkeværge: Villy Ovesen
Kontaktperson: Jørgen Andersen
Menigt medlem: Gerda Damsgaard-Madsen
Menigt medlem: Ulla Green
Menigt medlem: Birgit Krarup
Menigt medlem: Henrik Pigsborg Jensen

Sognepræsterne Iben Vinther Nordestgaard og Marianne Rothmann Bonde er fødte medlemmer af menighedsrådet.

Herudover er følgende valgt til suppleanter:
1. suppleant: Ole Østerby
2. suppleant: Inge-Margrethe Lund Nielsen
3. suppleant: Kurt Erik Pedersen
4. suppleant: Per-Ole Steen Overgaard

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til menighedsrådsformand Kjeld Juul Christiansen på tlf.: 2345 4516 eller på mail: kjeld@elstedkirke.dk

Du kan downloade de to obligatoriske beslutningsprotokoller fra Valgforsamlingen her.

 

Book your tickets