Vielser udenfor kirkerummet

Når I gerne vil have en præst til at medvirke ved en vielse uden for kirkerummet, er der nogle forhold, I skal være opmærksomme på inden brylluppet:

  • I skal først kontakte præsten i det sogn, hvor I bor og spørge ham/hende, om han/hun vil forestå en vielse uden for kirkerummet, og om vedkommende finder stedet, I har valgt, egnet. Præsten har ikke pligt til at sige ja til at vie jer uden for kirkens rum.
  • Ritualet ved en vielse uden for kirkerummet er det samme som anvendes ved en vielse i kirken.
  • For at vielsen skal fungere rent praktisk, er I – i dialog med præsten – ansvarlige for at sørge for det udstyr, som skal bruges. Det kan være et bord som erstatning for et alter, eller det kan være skamler/bænke, så I kan komme til at knæle under velsignelsen med håndspålæggelse. I skal også huske at tale med præsten om, at der er brug for en eller flere personer, som sørger for at udstyret bliver gjort klar på dagen og salmeark deles ud.
  • Når I taler med præsten, skal I desuden huske at overveje: Vind/vejrforhold, plan B i tilfælde af regnvejr, støjgener og lydforhold generelt, hensynet til offentligheden, salmeark så jeres gæster kan synge med – og sikkert meget mere.

Book your tickets