Pigedrengekor

 


Pigedrengekoret er for børn og unge fra 3.-7. klasse.

Pigedrengekorets korleder (og kirkens organist) Jørgen Ellekilde stopper 1. marts 2019, fordi han har fået stillingen som domorganist i Aalborg. Efter planen ansættes der en ny organist i Elsted Kirke pr. 1. juni.

I den mellemliggende tid har Elsted Kirke aftalt, at Lars Nabe-Nielsen (Organist i Lystrup Kirke) har koret. Det betyder, at koret skal synge i Lystrup Kirke sammen med Lars’ pigekor. De øver torsdage kl. 15.30-16.30.

Det betyder derfor, at fra d. 7. februar foregår alle korprøver i Lystrup Kirke kl. 15.30-16.30. I hele februar vil både Lars og Jørgen være med til korprøverne og aktiviteterne. Og fra 1. marts vil Lars stå for det alene. Når vi nærmer os 1. juni vil koret modtage information fra den nye organist om, hvordan forløbet bliver videre.

Om at synge i pigedrengekoret
Det er sjovt at synge sammen, og det giver et helt særligt fællesskab. Samtidigt lægges der vægt på, at vi arbejder seriøst og bliver dygtige. Der er ingen optagelsesprøve, men der forventes et højt engagement og et ønske om at lære.
Vi synger både rytmisk og klassisk, og lærer at bruge stemmen på en sund måde. Basal nodelære er en del af undervisningen, og med tiden skal vi synge flerstemmigt.

I efteråret har koret deltaget i et korstævne i Aarhus Domkirke sammen med omkring 150 andre korsangere fra byen. Vi har sunget til familiegudstjenester i Elsted og Lystrup Kirker. Koret har indspillet 5 sange på en CD, sunget til adventskoncert sammen med ungdomskoret og gået Lucia. Som afslutning på sæsonen sang vi ved julekrybben inde i gågaden i Aarhus. Det har været et meget aktivt semester, og en stor glæde for mig som korleder at se børnene vokse med alle disse opgaver.

Interesserede kan kontakte Lars Nabe-Nielsen (Organist i Lystrup Kirke). Telefonnummer: 24224540. e-mail: lars.nabe-nielsen(at)mail.dk