Billeder til bortlodning tirsdag d. 16. januar 2018


Hardy Brix:

Hardy Brix Hardy Brix

Billede nr. 1                              Billede nr. 2

Jon Gislason:

Jon Gislason  Jon Gislason

Billede nr. 1                               Billede nr. 2

Pernille Krogh:

Pernille Krogh Pernille Krogh

Billede nr. 1                              Billede nr. 2

Marianne Stenberg:

Marianne Stenberg Marianne Stenberg Marianne Stenberg Marianne Stenberg

Billede nr. 1                             Billede nr. 2                              Billede nr. 3                             Billede nr. 4

Til medlemmerne:

Hvis du/I er forhindret i at møde op til sidste bortlodning af kunst i Kunstforeningen 8520 kan du/I indsende en prioriteret liste med tydelig angivelse af eget navn samt rækkefølge af billederne. Vi ved godt kvaliteten af billederne ikke er den bedste, men det kan desværre ikke blive bedre. Listen kan indsendes på mail til Anni Himmelstrup på ahimmelstrup@mail.dk senest d. 11/1 2018.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Book your tickets