Kirkens historie


1200-tallet:

Elsted kirke blev bygget i samme periode som alle de andre kirker langs Egådalen i begyndelsen af 1200-tallet. Den er som de – typisk og samtidig enestående. Kirken udmærker sig også ved sin beliggenhed, højt i landskabet, men har aldrig gjort sig bemærket ved sin størrelse eller udsmykning. Den er ganske fattig og prunkløs, men skøn, fordi den har en fuldkommen dimension, bygget som den er med kvadratet som gennemgående faktor. Mange mener, at korvæggen i Elsted er en af de allersmukkeste middelaldervægge i Danmark.
Kirken har bevaret sin gamle døbefont, som blev lavet til kirken, da den blev bygget. Den passer sammen med de to granittympanoner, der er sat ind i korbuen, men i øvrigt behøver man ikke at spekulere på, hvorledes de tænkte dengang.
Man kan forholde sig til den smukke kirke, som den er med det noget senere våbenhus og det simple styltetårn, der kun kendes i Østjylland. Her på de fede østjyske jorde kunne man snildt nøjes med enkle løsninger. Det gjorde det nemt for menighedsrådet, da kirken skulle restaureres. Der var ikke så meget arvesølv at tage hensyn til. Alt, hvad der var i kirken, var fra absolut nyere tid.


Restaureringen:

Restaureringen af Elsted kirke, som sluttede i 1995, har givet sognet en poetisk let og lys kirke. Især har Inger og Johannes Exner arbejdet med lysforholdene, hvilket man også gjorde for 800 år siden, da kirken blev bygget. Dertil kommer en farvesammensætning, som hele tiden er blevet prøvet af netop på det skiftende lys i rummet.
Jens Urup har skabt et loft som en violet aftenhimmel, og Bent Exners altervæg kan i sin poetiske udformning tolkes i det uendelige. Som prikken over i’et har Frobenius bygget et vidunderligt orgel på 16 stemmer, som giver dybde og baggrund for salmesangen og bibellæsningen.
Elsted kirke er i sin alderdom blevet underfuldt smuk, netop som en kirke skal være, når man betænker, at netop her tilbringer vi mennesker nogle af de vigtigste stunder i vort liv.

Annelise Søndengaard